ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Новото ръководство на адвокатурата пое щафетата

висш адвокатски съвет

Новоизбраните висши ръководни органи на адвокатурата встъпиха в длъжност. Председателят на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев ще има за заместници Валя Гигова и Ина Лулчева, а за главен секретар беше избрана Ели Христова. 

Едно от първите решения на съвета беше да се подпомогнат финансово близките на двамата загинали в пожара край с. Петрово, както и настанения с тежки обгаряния в болница мъж. Прието беше и следното обръщение към всички адвокати в страната:

             Уважаеми колеги,

            На 6-ти август 2021 г. като новоизбрани членове на Висшия адвокатски съвет встъпваме в длъжност.

            Приемаме тази обществена длъжност с признателност за оказаната ни от Вас чест и със съзнание за огромната отговорност, която носим, за отстояване на свободата, независимостта и самоуправлението на българската адвокатура.

            Висшият адвокатски съвет е институцията, която олицетворява единството на българската адвокатура и чрез който адвокатурата влиза в отношение с всички останали конституционно установени власти и органи в страната. Затова от начина, по който Висшият адвокатски съвет упражнява правомощията си зависи дейността на цялата адвокатура и работата на всеки един адвокат, а оттам и ефективната защита на правата на гражданите.

            Обединяват ни споделяните от нас ценности за приемственост, постоянство и почтеност в дейността на органите на адвокатурата.

            Наясно сме с проблемите и предизвикателствата, които стоят днес пред Адвокатурата и пред българското  обществото.

            Решени сме да изпълним възложените от Конституцията и законите правомощия на Висшия адвокатски съвет с професионализъм и достойнство, по прозрачен и ефективен начин.

            Основните цели, които си поставяме, изхождат от разбирането, че адвокатската професия е обществено значима, поради което правното и социално положение на адвоката се явява основна гаранция за защита правата на гражданите и юридическите лица, а оттам има значение и за благосъстоянието на цялото общество.

            В рамките на мандата си ще изпълним поетите ангажименти за изготвяне на проект за нов Закон за адвокатурата и създаване на модерна уредба на адвокатската професия, подобряване на системата на правната помощ, разрешаване на организационните проблеми в работата на самата адвокатура чрез по-добро взаимодействие с адвокатските колегии и техните органи, разрешаване на въпросите, свързани с нелоялната конкуренция и съществуващата все още пълна забрана за реклама на дейността на адвокати, ефективна защитата на основните конституционни права на гражданите чрез упражняване на конституционното правомощие по чл. 150, ал. 4 от Конституцията и даване на становище по конституционни дела, участие в тълкувателната дейност на Върховните съдилища, в законодателния процес.

            Ще работим открито и навременно, публично и почтено, за да заеме адвокатурата своето достойно място в обществения живот, като предлага полезни и смислени решения, а не върви след събитията.

            Да бъдеш „адвокат“ не е само звание, а призвание, затова ще положим всички усилия адвокатурата да се ползва с присъщите на професията обществено доверие, престиж и достойнство – с навременни реакции във всички случаи, когато се нарушават правата на гражданите и върховенството на правото, и устоите на демократичното общество са в опасност.

            Вярваме, че авторитетна и уважавана адвокатура има там, където има добре подготвени и активни адвокати, дейни и достойни членове на органите на адвокатурата, добра комуникация, прозрачност, отчетност и обществена ангажираност.

            Просперитетът на адвокатурата е задача не само на органите на адвокатурата, но и на всеки адвокат. Затова сме готови да обсъдим всички Ваши предложения, идеи и искания. Защото само заедно – чрез съвместни усилия и сътрудничество, можем да отстояваме общите ни професионални принципи и интереси, като с обществената си активност и позиции бъдем реални гаранти за върховенството на правото и демократичните ценности на съвременното общество.

            Заедно винаги можем повече!

 

            Висш адвокатски съвет

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст