ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Банките вдигат печалбата си с 35% до 804 млн. лева

БНБ

Печалбата на банковата система към 31 юли 2021 г. е 804 млн. лв., показват публикуваните във вторник (31 август) данни на БНБ. Резултатът e по-висок с 34.9% спрямо печалбата, реализирана в същия период на миналата година. Тогава банките отчетоха положителен резултат в размер на 596 млн. лева.

Една от основните причини е заради по-малкия размер на провизиите, с които банките покриват очакваните си загуби при обезценка на активи. Размерът на начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, е със 104 млн. лв. (23.6%) по-малък спрямо този за същия период на миналата година и в края на юли 2021 г. възлиза на 339 млн. лв., отчита Централната банка. 

От гледна точка на стабилността на банковата система, секторът остава свръхликвиден и добре капитализиран. Отношението на ликвидно покритие се повишава до 297.2% (при 272.5% в края на юни). В края на юли ликвидният буфер е 32.2 млрд. лв. (34.9 млрд. лв. към 30 юни), а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 10.8 млрд. лв.

Собственият капитал в баланса на банковата система към 31 юли 2021 г. е 16.2 млрд. лв. и спрямо предходния месец е увеличен със 170 млн. лв. (1.1%), което се дължи главно на нарастването на печалбата през периода. Регулаторният капитал на банковата система в края на юни 2021 г. е 15.4 млрд. лв., а общият размер на рисковите експозиции възлиза на 67.3 млрд. лв. Нивата на капиталовите съотношения на банковата система се запазват значително над минималните регулаторни изисквания и изискванията за капиталови буфери. Към 30 юни 2021 г. съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата капиталова адекватност са съответно 21.96%, 22.35% и 22.94%.

Депозитите и кредитите за пореден месец бележат повишение. В брутния кредитен портфейл на банковата система е отчетено месечно нарастване с 900 млн. лв. (1.3%) до 72.4 млрд. лева. Депозитите в банковата система през отчетния месец се увеличават с 1.9 млрд. лв. (1.8%) до 111.3 млрд. лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст