Ангелов оставил Александровска болница затънала в дългове

проф. Костадин Ангелов

Бившият здравен министър от правителството на ГЕРБ и настоящ народен представител Костадин Ангелов е поел през 2013 г. Александровска болница с добри финансови резултати и без просрочени задължения. Но по време на неговото управление лечебното заведение затъва в дългове. Това са част от изводите на одитен доклад, разпространен от Министерството на здравеопазването.

През 2013 г. Костадин Ангелов е назначен от правителството на ГЕРБ за директор на болницата. Само за последната 1.5 година от управлението му (1 януари 2019 г. – 30 юни 2020 г.) болницата задлъжнява с 10.621 млн. лева. Натрупаната загуба до месец юни 2021 година достига до 69.8 млн. лева. В резултат на трайната тенденция на реализирани от лечебното заведение нетни загуби, собственият капитал се понижава съществено – от 22.8 млн. лв. към края на 2016 г. до 3.9 млн. лв. в края на 2020 г., посочват от министерството.

Повече от половината от дълговете са към доставчици. Задълженията за 2019 г. са 36.692 млн. лв., за 2020 г. – 41.635 млн. лв., за периода януари – юни 2021 – 42.079 млн. лева. Лихвите и таксите по просрочените задължения са 8.876 млн. лв. – за 2019 г., 8.452 млн. лв. – за 2020 г. и 28.476 млн. лв. – за периода януари – юни 2021 година.

Нарастването на задълженията към доставчици за лихви и такси с близо с 20 млн. лв. се дължи на това, че плащанията са отлагани и разсрочвани чрез подписване на споразумения с фирмите.

Обратно на търговската логика, при договарянето на разсрочване на дълга, болницата не само не го е намалила, но е поела нови задължения във вид на лихви в изключително големи размери. "Защо едно дружество, което има да плаща наказателна лихва, заради неизпълнение на договора си, се съгласява да разсрочи това задължение и да плаща допълнителна лихва?", питат от ведомството.

Открояват се следните договори и споразумения за разсрочване на задълженията, с поети от Александровска болница утежняващи ангажименти за неустойки при забава:

– Фирма П….. Ф… ДЗЗД – освен лихва за забава са договорени допълнително 12.5% наказателна лихва върху нея, годишно върху неплатената част на задължението;
– Фирма С……. ЕООД – отделно от просрочените задължения, болницата трябва да заплаща по 30 000 лв. месечно по всяко просрочено плащане;
– Фирма С…. Т…… АД – 10% лихви за забава и допълнително 10% върху непогасената част на разсрочените задължения;
– Фирма Г… К… СД – Основният лихвен процент плюс 15 пункта на годишна база за всеки ден на просрочие. (По същия договор обаче, доставчикът дължи само 5% неустойка при неизпълнение на поетия ангажимент.);
– Фирма М….. С….. Б…. ЕООД – лихвите възлизат на 17- 23% на годишна база“, се казва още в доклада.

Анализът показва трайна тенденция на затруднения за текущо погасяване на задълженията. В продължение на години директорът Костадин Ангелов е сключвал неизгодни споразумения за разсрочване, с които е увеличил дълга на болницата. Вместо това, на фона на отрицателните лихви в банковия сектор и възможността за договаряне на банкови кредити с лихви от 2-3 процента, той е можел значително да редуцира дълга към доставчици. Ангелов не само е поставил болницата в тежко финансово състояние, но сега съдбата и зависи от благоволението на кредиторите ѝ, се казва в изводите от одита.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст