ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

До 80% обезщетения за земеделците в Пловдивско след градушката

МЗХ

До 13 септември, включително, земеделските производители могат да подадат заявление в общинските служби по земеделие за нанесените от градушката щети в област Пловдив. За да получи подпомагане за компенсиране на щетите, всеки стопанин задължително трябва да разполага с протокол, издаден от съответната Общинска служба „Земеделие“, в който да е определен процентът на засегнатите площи. Това уточниха от агроминистерството.

Подпомагането ще бъде директни помощи в размер до 80% от действителните разходи за отглеждане на дадена култура, през съответната стопанска година.

До момента са подадени 143 заявления за 2356 хектара. Служителите на Министерството на земеделието, храните и горите са извършили огледи по 82 от подадените заявления. От тях, при 47 – са констатирани на 100% пропаднала реколта, при 16 – са за под 100% пропаднала реколта, а при 19 – са за щети на 100% и за под 100% пропаднали площи.

Стана ясно и че има и 13 оттеглени заявления.

При обследванията досега се отчита, че най-много засегнати площи има при оризищата –  1683 ха, зеленчуците, включващи дини, пъпеши и ягоди – 504 ха, други култури, като тютюн, слънчоглед и други – 97 ха, и трайни насаждения, включително и лозя – 72 хектара.

Обезщетяването на собствениците ще бъде на база подпомагане чрез държавни помощи за напълно пропаднали площи (100%) вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия и по схемите за директни плащания при настъпване на извънредни (форсмажорни) обстоятелства.

От агроминистерството подчертават, че подпомагането може да бъде само по един от двата финансови инструмента, съобразно условията, на които отговарят стопаните. На всеки един производител индивидуално ще бъде изчислена сумата, която може да получи по двата механизма, като компенсирането им ще бъде на база на по-високата стойност.

Максималният размер на помощите de minimis за всеки един земеделски стопанин ще бъде не повече от 25 000 евро на стопанство за период от три последователни данъчни години. Помощта се предвижда да бъде изплатена през 2022 г.

За земеделските стопани, които имат сключени застраховки, застрахователната сума се приспада от помощта и се изплаща разликата.

В случаите, в които земеделските стопани нямат сключени застраховки, съгласно правилата на помощта, сумата се намалява с 50 на сто.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст