ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Печалбата на БЕХ за полугодието достигна 410.4 млн. лева

БЕХБългарски енергиен холдинг

Нетната печалба на Българския енергиен холдинг в края на юни е достигнала 410.4 млн. лева. Това е записано в междинния финансов отчет на компанията за второто тримесечие на тази година.

Печалбата е драстично подобрена спрямо същия период на миналата година, когато холдингът бе формирал загуба от 31.6 млн. лева. Впечатляващото подобрение идва основно от отчетените приходи от дивиденти от дъщерните дружества – АЕЦ „Козлодуй“, Електроенергийния системен оператор и „Булгаргаз“. Именно на АЕЦ-а и на ЕСО, холдингът бе разпоредил да заплатят извънредно дивиденти в размер на 270 млн. лева. Това също значително е подобрило финансовото му състояние. 

Разходите за дейността на БЕХ за разглеждания периода са за 4.3 млн. лв. и се понижават слабо. Това е вследствие на задълженията на "Топлофикация София". В края на миналата година беше сключен договор за прехвърляне на вземания между БЕХ и "Булгаргаз" за почти 110 млн. лева. Все още обаче продължават разговорите със столичното парно за сключване на споразумение за новиране и разсрочване на задълженията.

Търговските вземания на БЕХ от свързани лица са се увеличили драстично до 568.6 млн. лева до края на юни тази година. За същия период на миналата година те са били за 16.5 млн. лева.

За нуждите на ТЕЦ „Марица Изток 2“ холдингът е закупил 4.28 млн. тона квоти вредни емисии, за да се осигури безпроблемната работа на централата. Квотите CO2 са на стойност 338.1 млн. лева и са за емитираните вредни газове от централата през 2020 година.

След включването ѝ за работа на свободния пазар с цел стабилизиране на цените на свободния пазар, сега вероятно ще се наложи БЕХ да закупува допълнителни квоти вредни емисии.

От финансовия доклад става ясно още, че БЕХ е приел увеличение на капитала на Електроенергийния системен оператор със 167.59 млн. лева. Това действие обаче ще бъде извършено след разрешение от Министерството на енергетиката. Български енергиен холдинг е разсрочил до 2026 г. изплащането на дивидента от 50 млн. лева от страна на Електроенергийния системен оператор.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст