ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Алтернативният газов проект Eastring – България остава замразен

България - Словакия - газопровод - замразен

България има стратегическо географско местоположение и добре развита газова инфраструктура. С изпълнението на вече реализираните и на планираните нови проекти страната ни има потенциал да се превърне във важен фактор за осигуряване на енергийната сигурност и диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ за региона.

В 10-годишния план на "Булгартрансгаз" ЕАД" за периода 2021-2030 г. са предвидени и проекти за развитие на инфраструктурата на дружеството, които са в ранен етап на развитие. Прелиствайки документа обаче откриваме и проекти, които вече не са сред приоритетните за Европейския съюз.

Такъв е Eastring – България – подпроект на проекта „Eastring”, който предвижда изграждане на транспортен коридор през териториите на Словакия, Унгария, Румъния и България. А целта му е да осигури възможност за двупосочни доставки на природен газ от алтернативни източници.

Предвидено е коридорът да се реализира между IP Velké Kapušany / Veké Zlievce на територията на Словакия и точка на свързване (IP) с външна граница на Европейския съюз на територията на България. „Булгартрансгаз” е компанията, която е ангажирана за реализацията на българския участък от Eastring.

Съгласно резултатите от предпроектното проучване, завършило през 2018 г. и съфинансирано от Connecting Europe Facility, при доказване на икономическата целесъобразност и ефективност на проекта се предвижда изграждането на нов газопровод с дължина около 262 км – от нова входно/изходна точка на българо–румънската граница до нова входно/изходна точка на външна граница на Европейския съюз в България.

Този проект на „Булгартрансгаз” представлява изцяло нова инфраструктура на територията на страната. Капацитетът на газопровода е изцяло нов и не засяга по никакъв начин сключените дългосрочни договори за трансграничен пренос. Предвижда се и изграждането на две нови станции – компресорна и газоизмервателна.

През юни 2016 г. „Булгартрансгаз” и Eustream подписаха Меморандум за разбирателство, а през юли с. г. същото сториха българското Министерство на енергетиката и словашкото Министерство на икономиката. Документът декларира, че начинанието е в пълно съответствие със законодателството на Европейския съюз. През 2019 г. обаче Европейската комисия не го подкрепи, той отпадна от списъка на проектите от общ интерес за ЕС и… така си и остана – на хартия.

*Държавната компания е сертифициран за независим преносен оператор на газопреносната система на България и съгласно Закона за енергетиката КЕВР одобрява този документ, като наблюдава и контролира изпълнението му. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст