Лиценз за търговия с природен газ вече имат 12 фирми

КЕВР Комисия за енергийно и водно регулиране сграда

Лицензии за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ взеха още три енергийни дружества – „Енергико“ ЕООД, „Глобъл Коммерс-1“ ООД и „ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ“ ООД, съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране. По силата на законовите изисквания след 1 октомври 2021 г. търговията с природен газ ще може да се извършва единствено въз основа на издадена лицензия.

В решенията на КЕВР се посочва, че исканите лицензии се издадени за срок от 10 години, независимо от желанието на дружествата за по-дълъг срок. Мотивите за този срок са с оглед развитието на пазара на природен газ в България и в региона. То е изключително динамично и това не дава възможност да бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща на този пазар, за период по-дълъг от десет години. Този срок е и в контекста на политиката на Европейския съюз за насърчаване на развитието на възобновяемите енергийни източници като алтернативи на изкопаемите горива, особено нефт и газ, както и за подкрепа на декарбонизацията и използването на възобновяеми енергийни източници.

Комисията е одобрила и Правила за работа с потребители на енергийни услуги, които са приложение към издадените на дружествата лицензии за търговия с природен газ, както и бизнес плановете им за периода 2021-2025 година.

С приетите решения общият брой на енергийните фирми, на които досега Комисията е издала лицензии за дейността „търговия с природен газ“, е 12.

 

На опашката пред КЕВР

Комисията за енергийно и водно регулиране продължава да разглежда доклади по внесени заявления от петнадесет енергийни дружества за издаване на лицензии за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. До момента са обсъдени документите на „ДЕПА КЪМЪРШАЛ“ С.А, „Мост Енерджи Газ“ ООД, „Микс газ Груп“ ООД, както и на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД, „Сиесайеф Енерджи“ ЕАД, „Колмар НЛ“ ЕООД, „Колмар България“ ЕООД и „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД. Към заявленията  всяко дружество е представило и проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги, който е приложение към лицензията за търговия с природен газ.

Решения във връзка с тези заявления КЕВР ще вземе на закрити заседания на 29 септември.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст