„Булгартрансгаз“ събира оферти за газопровод до газохранилището „Чирен“

газово хранилище Чирен

"Булгартрансгаз“ е представила инвестиционно предложение за проектиране и изграждане на газопровод, свързващ газохранилището „Чирен“ със съществуващата газопреносна система на държавната компания при Кранов възел "Бутан" в землището на с. Бутан, община Козлодуй.

Компанията е извършила проучвания на възможностите за поетапното разширяване на капацитета на „Чирен“. През 2021 г. е възложено проектиране на нови надземни съоръжения – компресорни станции и нова газоизмервателна станция. Едновременно с това разширението на капацитета на хранилището е пряко обвързано със създаването на нови линийни трасета и повишаване свързаността му със съществуващата газопреносна система на „Булгартрансгаз“.

Според анализите газовото отклонение ще осигури възможност за газификация на прилежащите райони и ще позволи замяната на използваните сега твърди горива с природен газ.

Планираната дължина на газопровода е около 45 километра.

Разширението на хранилището е ключов фактор при сигурността на доставките на природен газ за България, за стимулиране на конкуренцията и насърчаване на търговията с газ в целия регион. Този проект е в синергия с останалите проекти на „Булгартрансгаз“, които са насочени към създаването в България на значим регионален газоразпределителен център, отбелязват от държавната компания.

С разширението на „Чирен“ ще се постигне увеличаване на обема на активния газ до 1 млрд. куб. метра (сега е 0.55 млрд. куб. м) и увеличаване на дневната производителност до 10 млн. куб. м (сега максимумът е 4.7 млн. куб. м на ден при форсиран режим).

От 2013 г. насам разширяването на хранилището фигурира във всички списъци с проекти от общ интерес за ЕС, включително в действащия към момента Четвърти списък и бъдещия Пети списък, който се очаква да бъде утвърден през ноември 2021-а. Проектът е част от Енергийната стратегия на България и от концепцията за газов разпределитетелн център на територията на страната, заедно с проектите за модернизация на инфраструктурата на „Булгартрансгаз“, терминалът за втечнен газ край Александруполис и интерконекторите със Сърбия и Гърция. Освен това има статут на приоритетен проект на Инициативата „Три морета“.

За изпълнението на проекта ще се работи в три направления. Първото е проектиране на нови надземни съоръжения – компресорна станция, както и нова газоизмервателна станция. Второто е за проектиране и изграждане на подземни съоръжения – на нови сондажи, ликвидация на някои от старите сондажи, които не отговарят на изискванията и други. А третото направление е проектиране и изграждане на газопровод, свързващ „Чирен“ със съществуващата газопреносна система и именно за него се отнася новото инвестиционно предложение.

ПГХ „Чирен”

е изградено на базата на изтощеното газокондензатно находище, открито през 1963 г. в Северозападна България. Работата му като газово хранилище започва през август 1974 г. и засега то е единственото на територията на България.

Работата му е циклична, като периода за нагнетяване на природен газ е април-октомври, а периода за добив – ноември-март. На практика  „Чирен” служи за покриване на сезонната неравномерност в потреблението на природен газ в страната и e един от инструментите за гарантиране на сигурността на газовите доставки.

Негов собственик и оператор е „Булгартрансгаз”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст