Кандидатите за изборни членове на ВСС от квотата на съдиите са депозирали искане за допълване на решение и жалба срещу решение

Висш съдебен съвет

Кандидатите за изборни членове на ВСС от квотата на съдиите – Марина Михайлова – съдия във Върховния административен съд, и Деян Денев – съдия в Окръжен съд – Варна, са депозирали във ВСС искане за допълване на решение и жалба срещу решение от 17 октомври 2021 г. на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите, избрана от Общото събрание на съдиите, свикано на основание чл. 29а, ал. 1-6 от ЗСВ и проведено на 9 октомври 2021 г. в гр. София.

В подаденото на 25 октомври 2021 г. писмо се иска решението на Избирателната комисия да бъде допълнено с предложение до председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд да насрочат повторно гласуване, съгласно чл. 29к, ал. 4 от ЗСВ, което да се проведе по реда на чл. 29л, ал. 4 от ЗСВ, и да обнародват решението в Държавен вестник.

На 26 октомври 2021 г. кандидатите са подали жалба с искане за отмяна на посоченото решение на Избирателната комисия, поради незаконосъобразност, както и даване на указания за прилагане на разпоредбата на чл. 29к, ал. 4 от ЗСВ за насрочване на повторно гласуване, което да се проведе по реда на чл. 29л, ал. 4 от ЗСВ.

На 17 октомври 2021 г., след проведен нов избор, Избирателната комисия обяви избора за нередовен, като съгласно чл. 29н, ал. 4 от ЗСВ решението ѝ подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му чрез Съдийската колегия на ВСС пред състав, състоящ се от трима съдии от Върховния касационен съд и двама съдии от Върховния административен съд.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст