Одобрени са 24,6 млн. лв. за обезпечаване на машинното гласуване

ЦИК направи демонстрация на машинно гласуване за изборите за президент и за Народно събрание

Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи в размер 24,6 млн. лв. по бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г. за финансовото обезпечаване на сключените договори за доставка на 1600 специализирани устройства за електронно машинно гласуване и за изпълнението на дейностите по техническото обслужване и логистичното им осигуряване. В тази сума е включен ДДС.

Средствата ще бъдат осигурени за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по централния бюджет за 2021 г., в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19, и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. разходи за произвеждане на избори по Изборния кодекс, както и чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за тази година.

Съгласно предишно правителствено постановление за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г., при сключване от ЦИК на договор за доставка на допълнителни специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталиран системен и приложен софтуер, включително за логистика и техническа поддръжка за машините, както и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на машинното гласуване, необходимите за целта средства се осигуряват по реда на Закона за публичните финанси, т.е. с отделен акт на правителството.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст