ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Защитата на парк „Странджа“ обедини държава и природозащитници

Парк Странджа

След 20 годишно размотаване, сложеният на трупчета от поне пет правителства План за управление на Природен парк "Странджа" най-сетне има шанс  да влезе в дневния ред на държавата.

 

Служебният министър на околната среда и водите Асен Личев направи преди около месец опит да възкреси работата по него. От гражданската инициатива „Зелени закони“ пък тези дни взеха нещата в свои ръце. Природозащитниците организираха среща, която целеше да бъдат обсъдени конкретни решения за спиране на строежите в природния парк до приемането на Плана за управлението му. Очевидно еко активистите са успели да провокират сериозен интерес към темата, тъй като стана ясно, че своеобразния еко форум е успял да събере на една маса представители на министерствата на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на Изпълнителната агенция по горите, на ДНСК, както и на няколко природозащитни организации. 

Участниците в експертната среща са се обединили около мнението, че най-доброто решение е едновременно да бъдат приети Планът за управление на парка и Подробния устройствен план на община Царево. Експертите са взели решение, двата стратегически документа да включват адекватни мерки и правила в защита на природата в парка и в общината. Целта е те да послужат и за прекратяване на десетилетното хаотично презастрояване на бреговата ивица по южното ни Черноморие. 

Дали започналите интензивни консултации , ще доведат до искания резултат, все още не е съвсем ясно, като се има в предвид, че още от времето на кабинета "Сакскобургготски"та до днес, купища нашенски управници така и не сколасаха да завършат процедурата по одобряването на плана за управление на парка.

Това размотаване обаче, едва ли е от недоглеждане 

или недостиг на време. През последните години именно липсата на този документ отвори вратата на безразборното строителство в най-апетитните зони край Южното Черноморие.

Разрастването на инвеститорския интерес тук продължи дори в годината на Ковид 19. Знайни и незнайни строители успяваха да се уредят с „изрядни“ документи и бързаха да залеят де ще може с бетон, за да влязат в графата „заварено положение“. В същото време е ясно, че в границите на парк "Странджа"  все още са оцелели и незастроени части от българското Черноморие – от Царево до Резово. На територията му са разположени дивите плажове "Липите" и "Листи", както и защитената местности "Силистар", "Велека" и "Устие на река Велека". В парк "Странджа" има десетки редки растителни и животински видове, които природозащитните организации се опитват да съхранят.

Реално, причината за буксуването на документа, който отдавна е изработен от Българска фондация "Биоразнообразие", е 

липсата на каквото и да е съдействие от община Царево

Именно нейните управници от години бавят и приемането на общия устройствен план, който би сложил ясни правила и ненарушими регламенти за това къде може да се строи.

Опитът на министър Личев да постави за обсъждане предложенията и възможностите за финализиране на проекта в Министерство на околната среда и водите, все още не дава резултат. Не е ясно дали и как точно ще бъде завършен съществуващия проект за плана или пък ще бъде изготвен нов. Не стана ясно и това кой ще го изпълнява и с какви средства ще бъде финансирано това усилие на екологичния началник.

Сега за пореден път от гражданската инициатива „Зелени закони“ подчертават, че продължава да стои открит въпросът какво се случва с вече издадените разрешения за строеж. Природозащитните организации, сред които Асоциация на парковете в България, Българска фондация “Биоразнообразие”, WWF, Сдружение за дивата природа “Балкани”, Гражданско обединение “Спаси Синеморец” и “Зелени закони” са на мнение, че Министерството на околната среда и водите

трябва да предприеме принудителна административна мярка

и да спре строежите, които се извършват в момента и които са били разрешени на базата на едно писмо на бившия министър на околната среда и водите Искра Михайлова, отменено наскоро като незаконосъобразно от министър Асен Личев след апел на еко активистите.

Всички природозащитни организации, които са присъствали на срещата, настояват за налагане на принудителна административна мярка: спиране на строителството на територията на Природен парк Странджа на територията на Община Царево и разпореждане за извършване на екологична оценка. Т.нар. оценка за въздействието на строителството върху околната среда. 

Природозащитниците са категорични, че 

принудителната административна мярка 

е един от двата вида държавна принуда заедно с административните наказания, които могат да решат макар и частично проблемите тук.  Тя има за цел да предотврати извършването на нарушение или ако извършването е започнало, да го преустанови.

Аргументите на еколозите за това искане са, че цялото строителство в парка се извършва без задължителните по Закона за опазване на околната среда и европейските директиви процедури, засягащи защитените територии.  Те припомнят, че например строителството в местност Поляните край Синеморец не е подложено на екологична оценка или ОВОС.

Сериозни забележки бяха отправени към работата на районната инспекция по околната среда и водите в Бургас, която е нарушавала Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, давайки указания да се извършва само процедура по оценка за съвместимост с Натура 2000. Странно защо обаче експертите й са пропускали задължителните с нея процедури по оценка за въздействие на околната среда или екологична оценка.

Като пример за това странно тълкуване на нормативната уредба беше посочен случаят със 

строежа в местността „Корабите“, 

както и за други градежи, където са допускани подобни „пропуски“. Това нарушение трябва да бъде спряно от Министерството на околната среда и водите и да се задължат инвеститорите да проведат процедурите при оценка и на кумулативното въздействие на всички строежи и подробни устройствени планове.

Природозащитниците очакват и отговор от ековедомството, свързан с внесеното от WWF становище, в което от международната организация твърдят, че всички строежи в Природен парк “Странджа” от 2000 година насам са незаконни, тъй като не са изрично предвидени в заповедта за обявяването на парка.

Друг проблем, който е бил обсъждан на срещата е, че докато се разработва устройствения план за община Царево и този за управление на природен парк “Странджа”, тече и 

„официално“ изключване на имоти от територията на парка

Така много от бившите земеделски терени, се "прераждат" като част от селищната система…

Началникът на Дирекция национален строителен контрол арх. Влади Калинов вече е дал предписания на община Царево за строителна забрана в село Синеморец в съответствие със Закона за устройство на територията, поради липсата на решение за пречистване на отпадните води в района. Според него, в издадената впоследствие от Община Царево забрана, се съдържа възможността да се разрешават нови строежи с изгребни ями. В отговор от ДНСК са уведомили кмета на общината Георги Лапчев, че ще отменят всяко издадено разрешение за строеж докато проблемът с канализацията бъде решен.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст