ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Печалбата на банковата система прескочи 1 милиард лева

БНБ сграда

Банковият сектор отчете 1.1 млрд. лв. печалба към края на деветмесечието на годината. Печалбата расте с 55.6% спрямо отчетената за деветмесечието на 2020 година.

Банките са заделили значително по-малко провизии. Според данните на БНБ разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, възлизат на 401 млн. лв. и размерът им е по-нисък с 227 млн. лв. или 36.2% спрямо този за деветте месеца на 2020 година. Друг фактор за положителния резултат е, че нетните приходи от такси и комисиони през деветмесечието на 2021 г. са с около 150 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.

Собственият капитал в баланса на банковата система през третото тримесечие на 2021 г. нараства с 247 млн. лв. до 16.3 млрд. лв. с приноса на увеличената печалба през периода.

БНБ отчита и спад на необслужваните кредити. "Брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на септември е 5.399 млрд. лв. (при 5.513 млрд. лв. в края на юни), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 6.44% (при 6.72% в края на юни)", посочват от централната банка. 

В брутния кредитен портфейл на банковата система е отчетено нарастване с 2.2 млрд. лв. до 73.7 млрд. лв. Увеличават се вземанията от домакинства с 1.0 млрд. лв., от нефинансови предприятия с 979 млн. лв., отги финансови предприятия – със 174 млн. лева.

Депозитите в банковата система нарастват през тримесечието с 3.9 млрд. лв. до 113.3 млрд. лв. Основен принос има увеличението на привлечените средства от бизнеса и домакинствата – съответно с 2.4 млрд. лв. и с 665 млн. лева.

Отношението на ликвидно покритие към 30 септември е 281.9%. Към 30 септември 2021 г. активите на банковата система възлизат на 132.7 млрд. лв., като спрямо края на юни се наблюдава увеличение с 4.2 млрд. лв. (3.3%).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст