ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Правителството ще увеличи капитала на НДК

сграда НДК изглед отпред

Служебното правителство ще проведе заседание от 10 ч., съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. В предварителния дневен ред има 21 точки.

Министрите ще приемат годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2021 година, внесен от министъра на земеделието, храните и горите.

Ще се измени и допълни тарифа  № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, приета с ПМС  № 53 от 1998 година. Вносител е заместник-министър председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи.

Правителството ще одобри проект на договор със „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД по чл. 61Е от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите и за упълномощаване на министъра на икономиката за сключване на договор с дружеството, изпълняващо сертифициран инвестиционен проект. Вносител е министърът на икономиката.

Ще се одобрят допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г., предложени от министъра на туризма.

Правителството ще одобри промени по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и проект на решени еза увеличаване капитала на „НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР“ ЕАД – СОФИЯ. Вносител е министърът на културата.

Ще се обсъди проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на ЦИК за 2021 г., внесен от  министъра на финансите.
Правителството ще одобри проект на договор между правителството на България и Община Карлово за финансироне изграждането на елементи от техническата инфраструктура, публична общинска собственост, и проект на договор между правителството на България и„ДИ БИ КАРГО БЪЛГАРИЯ" ЕООД за изпълнение на инвестиционен проект "Диверсификация на съществуващото предприятие на „ДИ БИ КАРГО БЪЛГАРИЯ" ЕООД" в град Карлово. Вносител е министърът на икономиката.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст