Безработицата достигна 4.8% през ноември

безработица

Равнището на регистрираната безработица в България през ноември е 4,8%, сочат данните от Агенцията по заетостта. Спрямо предходния месец се отчита ръст с 0,1 процентни пункта, а спадът на годишна база е с 1,9 процентни пункта. Спрямо края на ноември 2019 г., която бе рекордна по ниво на заетост, равнището на безработица също се понижава значително – с 1,0  пункта.

Регистрираните безработни в края на ноември са малко над 158 хиляди, което е с около 3 хиляди повече от октомври и с 60 хиляди по-малко в сравнение с година по-рано.

В бюрата по труда през ноември са се регистрирали нови 24 650 безработни, като те са с 682 по-малко спрямо предходния месец, а спрямо ноември 2020 г. се наблюдава спад от 4455 лица. Други 416 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

През ноември малко над 13 хиляди безработни са започнали работа. Това е с около 2 хиляди души по-малко спрямо октомври и с 4 хиляди спрямо същия месец на предходната година, което съответства на по-ограниченото търсене на нов персонал през зимния сезон и намалелия брой на регистрираните безработни лица. Ново работно място чрез бюрата по труда са намерили и други 199 души от групите на пенсионерите, учащите и заетите.

75% от започналите работа през ноември са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 22%, следван от търговията – 18%, хотелиерството и ресторантьорството – 6,7%, държавното управление – 5,6%, строителството – 5,3%, административните и спомагателните дейности – 4,5% и др. 

Общо над 3200 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – по програми и мерки за заетост и по схеми на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Схемата „Заетост за теб”, която започна през месец октомври 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на малко над 41 хиляди безработни, като само през ноември са сключени трудови договори с нови 2190 безработни.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през ноември са 10 109 или с 1646 по-малко от предходния месец и с 2277 по-малко спрямо същия месец на 2020 г., което е типично за есенно-зимния сезон. 

Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (30%), следват търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (13%), административните и спомагателните дейности (10%), хотелиерство и ресторантьорство (9%) държавното управление (7%) и образование (5%).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; персонал осигуряващ сигурност и защита; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; металурзи и други.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст