Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

всс

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества Любка Стамова – прокурор, завеждащ отдел „Административно-съдебен надзор“ във Върховна административна прокуратура, Явор Гебов – прокурор във Върховна касационна прокуратура и Стоил Томов – прокурор в Софийска градска прокуратура. Поощрен с отличие „служебна благодарност и грамота“, за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения и парична награда, е Валентин Филипов – прокурор в Софийска районна прокуратура.

Поради навършване на 65-годишна възраст, те са освободени от заеманите длъжности.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Катя Стаменова-Христова – прокурор в Районна прокуратура – Сливен, Георги Харизанов – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, Славка Гемишева – прокурор в Районна прокуратура – Смолян и Веселина Стоянова – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора, с комплексна оценка „Много добра“ и считано от датата на вземане на решението, прокурорите придобиват статут на несменяемост.

Периодично са атестирани Бойко Василев – прокурор в Районна прокуратура – Ловеч, с комплексна оценка „Добра” и Анелия Тодорова – следовател в Следствен отдел в Специализирана прокуратура, с комплексна оценка „Много добра”.

Проведено е също и извънредно атестиране на Христо Колев – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с комплексна оценка „Много добра”.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет възстанови Мария Павлова на заеманата, преди назначаването й за заместник-министър на правосъдието длъжност – следовател в Националната следствена служба, считано от датата на освобождаването й като заместник–министър на правосъдието.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст