“Банка ДСК” създава специално звено за инвестиционни услуги

Банка ДСК

"Банка ДСК" ще предлага инвестиционни услуги на частни и корпоративни клиенти през новосъздаден бранд – "ДСК Глобални пазари". Услугата включва инвестиционно посредничество, деривативни инструменти за управление на пазарните рискове, управление на портфейли, предоставяне на инвестиционни препоръки и съвети, частно банкиране в платинум сегмента и попечителски услуги, съобщиха от банката.

От банковата институция казват, че обслужването на клиентите ще бъде съобразено с индивидуалните им нужди за управление на пазарните рискове или диверсификация на свободните им средства, а създаването на звеното има за цел да изведе "Група ОТП" (собственик на "Банка ДСК") да бъде сред топ 3 при доставчиците на инвестиционни услуги в региона на Централна и Източна Европа в рамките на три години.

"Използвайки силата и експертизата на нашата компания майка, водещата в ЦИЕ банкова "Група ОТП", която обслужва над 16 милиона потребители, с концепцията "Глобални пазари" можем да предложим комплексна услуга на наши корпоративни клиенти, които присъстват на различни пазари, в управлението на валутния, лихвения и стоковия риск, в това число и инвестиционно посредничество. А на нашите частни клиенти ще предложим богато портфолио от услуги и продукти за инвестиране на спестявания, структурирани продукти, съвсем скоро и покупко-продажбата на безналично инвестиционно злато", разясни Светослав Велинов, началник управление "ДСК Глобални пазари" в "Банка ДСК".

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST