Сметната палата ще извърши специфичен одит на ББР

ББР сграда

Сметната палата обяви, че през 2022 г. ще извърши единадесет специфични одита на търговски дружества и държавните предприятия, чиято дейност е от голям обществен интерес. Отбелязано е, че в списъка за проверки попада Българската банка за развитие. 

Като допълнителен аргумент за специален одит на ББР от Сметната палата изтъкват, че при извършения от институцията одит на дейността на министъра на икономиката по упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала е констатирано, че "големите предприятия са обект на съществено кредитиране от ББР с близо една втора от кредитния й портфейл, а възнагражденията на членовете на Управителния съвет на ББР надхвърлят тези в БНБ".

Засилен интерес от страна на Сметната палата има и към още няколко държавни дружества, за които през годините е имало сигнали за порочни практики. Например държавният одит ще направи специална проверка ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, чийто едноличен собственик на капитала е „Български енергиен холдинг“ ЕАД. От Сметната палата посочват, че за 2020 г. средносписъчният състав на дружеството е над 2 300 души. Към 31.12.2020 г. е отчело близо 340 млн. лв. счетоводна загуба преди данъци, а натрупаните загуби към тази дата са над 11. млрд. лв.  Налице е и повишен обществен интерес предвид цените на продажба на електроенергия.

По-обстойно ще бъде погледнато и случващото се във ВиК сектора. Планира се одит на дейността на министъра на регионалното развитие и благоустройство по упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала – 14 са търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала: 7 дружества за водоснабдяване и канализация; „Геозащита” ЕООД; „Автомагистрали“ ЕАД; „Български ВиК Холдинг” ЕАД; „Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ ЕООД; „Национален център за териториално развитие“ ЕАД; „Проинвекс“ ЕООД и „Фонд ФЛАГ” ЕАД. От 01.06.2021 г. „Главно управление строителство и възстановяване“ ЕАД е с прекратена търговска дейност и е обявено в несъстоятелност.

Още два планира одита привличат вниманието –  на „Столичен автотранспорт“ ЕАД. Дружеството, чийто едноличен собственик на капитала е Столична община, към 31.12.2020 г. отчита натрупана загуба над 33 млн. лв., която надвишава акционерния капитал и вземанията от свързани лица, включващи очаквани кредитни загуби в размер на над 10 млн. лева.

Акцентира се и върху одит на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, което за 2020 г. след данъчно облагане е на загуба от над 11 млн. лв. , а управлява значителна по размер и стойност публична държавна собственост.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст