Износът ни за 2021 г. с ръст от 23% спрямо 2020-а

търговия

През периода януари – ноември 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 20% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 20 593.9 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония, Руската федерация и Украйна, които формират 58.9% от износа за трети страни.

През ноември 2021 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 12.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 804.4 млн. лева.

През периода януари – ноември 2021 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2020 г. е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (35.9%). Спад се наблюдава само в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (10.9%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари – ноември 2021 г. се увеличава с 27.8% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 27 522.2 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Украйна.

При вноса на стоки от трети страни през периода януари – ноември 2021 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2020 г. е отчетено в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (63.8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (9.1%).

Външнотърговското салдо (износ спрямо внос) на България с трети страни през периода януари – ноември 2021 г. е отрицателно и е в размер на 6 928.3 млн. лева.

Само през ноември 2021 г. външнотърговското салдо (износ спрямо внос) с трети страни също
е отрицателно и е на стойност 1 231.4 млн. лева.

Числата, отчитащи общо търговските отношения на България с трети страни и с Европейския съюз, са следните:

През периода януари – ноември 2021 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 61 992.4 млн. лв., което е с 23.3% повече в сравнение със същия период на 2020 година. Само през ноември 2021 г. общият износ на стоки възлиза на 6 196.1 млн. лв. и нараства с 26.3% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари – ноември 2021 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 69 356.5 млн. лв. или с 26.3% повече спрямо същия период на 2020 година. През ноември 2021 г. общият внос на стоки нараства с 32.0% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 7 551.9 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ – внос) е отрицателно през периода януари – ноември 2021 г. и е на стойност 7 364.1 млн. лева. През ноември 2021 г. общото външнотърговско салдо (износ – внос) също е отрицателно и е на стойност 1 355.8 млн. лева.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст