ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Западните Балкани са прибрали 700 млн. от ЕС, но върховенство на закона няма

западни балкани

Действията на ЕС са оказали слабо въздействие за насърчаването на основните реформи в областта на върховенството на закона в Западните Балкани, се посочва в нов специален доклад на Европейската сметна палата (ЕСП).

Поради недостатъчната политическа воля и липсата на ангажираност обаче подкрепата от ЕС като цяло е била недостатъчна за справяне с дългосрочните проблеми в области като независимостта на съдебната система, концентрацията на власт, политическата намеса и корупцията, отбелязват одиторите, казват европейските одитори, визирайки Албания, Северна Македония, Черна гора и Сърбия, Босна и Херцеговина и Косово.

Въпреки че част от страните са със статут на кандидатки за членство в ЕС, а други са потенциални кандидатки, те продължават да се сблъскват с проблеми, свързани с върховенството на закона и основните права.

В същото време обаче ЕСП констатира, че само в период 2014-2020 г. ЕС е осигурил финансова подкрепа в тези страни в размер на 700 млн. евро.

"Мерките за подобряване на недостатъчния административен капацитет и политическа воля, които са от съществено значение, са малко на брой и често неефективни. Прилагането на предварителните условия по отношение на финансирането и изпълнението на проектите е било непоследователно. Освен това ЕС много рядко е използвал възможността за временно преустановяване на помощта, ако някоя държава бенефициент не спазва основните принципи на демокрацията, върховенството на закона и зачитането на правата на човека. Подкрепата от ЕС за гражданското общество е недостатъчна за посрещане на нуждите на сектора и е основана предимно на краткосрочни проекти", отбелязва Европейската сметна палата.

"Подкрепата от ЕС за върховенството на закона в Западните Балкани очевидно не е успяла да доведе до цялостна промяна Слабият напредък, постигнат през последните 20 години, застрашава цялостната устойчивост на подкрепата от ЕС, предоставяна в рамките на процеса на присъединяване. Губи се доверието към постоянните реформи, ако те не довеждат до осезаеми резултати", посочва Юхан Партс, членът на Европейската сметна палата, който отговаря за доклада.

Заключението на ЕСП е, че въпреки предоставяната от ЕС в продължение на десетилетия политическа и финансова подкрепа, в много държави от Западните Балкани продължават да съществуват фундаментални проблеми. Сред тях са проблемите, свързани с независимостта на съдебната система, борбата с корупцията, която все още засяга всички нива и свободата на изразяване на мнение.

Европейската сметна палата препоръчва Европейската комисия да укрепи механизма за насърчаване на реформите в областта на върховенството на закона, да увеличи подкрепата за организациите на гражданското общество и независимите медийни източници, както и да обвърже по-тясно финансирането с напредъка в областта на върховенството на закона и да подобри докладването и мониторинга на проектите.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст