ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Дисциплинарки на Прокурорската колегия на ВСС

Висш съдебен съвет

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет присъедини две дисциплинарни дела № 1/2022 г. и № 10/2021 г., по описа на Висшия съдебен съвет, образувани срещу Румяна Иванова – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, за разглеждане в едно общо производство, което ще продължи по дисциплинарно дело № 10/2021 г. И двете производства са висящи и са образувани срещу едно и също дисциплинарно привлечено лице, като имат за предмет сходни действия, респ. бездействия и сочат извършване на едни и същи по вид дисциплинарни нарушения.

Колегията прие за сведение две заповеди на административния ръководител на Районна прокуратура – Пирдоп, с които, на основание чл. 327, ал. 1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Минчо Минчев – прокурор в Районна прокуратура – Пирдоп и Александър Александров – прокурор в същата. И двете заповеди, ведно с решенията на прокурорската колегия, ще се приложат към кадровото дело и на двамата прокурори.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст