ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Концентрацията в банковия сектор се запазва висока

Пари

Банковата система приключи 2021 година с 

активи от 135 млрд. лева

Ръстът им спрямо края на септември миналата година е 2.08%.  Струва си да се отбележи, че от лицензираните  25 банки у нас, 6 от които като  клонове на чуждестранни институции, първите 10 банки контролират 87.96% от всички активи на банковата система. 

На  челна позиция продължава да бъде УниКредит Булбанк АД с активи в размер на 24.9 млрд. лв. или 18.42% пазарен дял, който бележи спад от 0.29% спрямо 30 септември 2021година. 

Банка ДСК АД остава на втора позиция с 18.03% пазарен дял и ръст от 1.59% спрямо предходното тримесечие.

На трета позиция е Обединена Българска Банка АД, която запазва мястото си от 30 септември 2021 г., с пазарен дял от 11.47% и ръст в активите от 9.77% спрямо 30 септември 2021 година.

Четвърта и пета позиция, без промяна спрямо края на септември, заемат съответно Юробанк България АД и Първа Инвестиционна Банка АД.  Делът на тези пет най-големи банки  на база общо активи в банковата система възлиза на 66.94% към 31 декември 2021 година. 

Източник: Статистика на БНБ

 

Нетните активи 

на банките към 31 декември 2021 г. възлизат на 16.6 млрд. лв., като бележат ръст от 3.51% спрямо 30 септември миналата година. 

На челна позиция по този показател  остава Банка ДСК АД, като към 31 декември 2021 г. нетните й активи бележат покачване от  5.90% спрямо 30 септември. 

Увеличение от 3.31% в нетните активи регистрира  УниКредит Булбанк АД към 31 декември 2021 г. и остава на второ място по този показател.

Няма промяна в класацията и при Юробанк България АД, която заема трета позиция по нетни активи към 31 декември 2021 г., отчитайки ръст от 4.66% спрямо 30 септември.

Обединена Българска Банка АД продължава да заема четвърта позиция, като отчита увеличение в нетните активи от 5.88% спрямо 30 септември 2021-ва.

Първа Инвестиционна Банка АД застава на пета позиция, като регистрира увеличение на нетните активи от 5.64%
спрямо 30 септември 2021 година.

Източник: Статистика на БНБ

 

Нетната печалба 

на банковата система се увеличава в пандемичната 2021-ва с цели 73.81% достигайки 1.416 млрд. лв. спрямо 815 млн. лв. през 2020-а. За този резултат безспорна роля изиграха и чистите приходи от лихви по кредитите с мораториум, както и задържането на нововъзникващи необслужвани кредити. 

Банка ДСК АД заема челната позиция с печалба от 393  млн. лв.   или 27.77% дял от печалбите в сектора за цялата календарна 2021 г., като отчита  ръст на печалбата си от 104.40% спрямо предходната година. 

Уникредит Булбанк АД е на  втора позиция по дял на печалбата в сектора, а именно 22.16%, отчитайки увеличение от 40.11% спрямо 2020-а.

Обединена Българска Банка АД регистрира печалба от 171 млн. лв. за периода или 57.35% ръст спрямо предходната година, като заема третата позиция с 12.09% дял в печалбите на сектора.

Юробанк България АД е на четвърта позиция с печалба от 169 млн. лв., като отбелязва увеличение от 10.65% в резултата спрямо 2020-а. Петата позиция заема Райфайзенбанк (България) ЕАД с печалба от 128 млн. лв. за 2021-ва, като регистрира увеличение от 124.46% спрямо предишната година.

Източник: Статистика на БНБ

 

Възвръщаемостта на активите,  

която е изчислена на базата на Нетната печалба / Общо активи, възлиза на 1.05% общо за банковата система през 2021 г. спрямо 0.66% за 2020 година. 

По този  показател БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България запазва челната си позиция с 4.52%, като отбелязва ръст спрямо предходната година, когато възвръщаемостта на активите й е била 2.94 на сто. 

Варенголд Банк АГ заема втората позиция с 3.54% възвръщаемост на активите за календарната 2021 година.

Трета е Ти Би Ай Банк ЕАД с 2.08 процента.

На четвърта позиция е Банка ДСК АД с 1.61 на сто.

Една далеч по-малка банка по размер на активите – Търговска Банка Д АД, заема петата позиция  с 1.33% възвръщаемост на активите.

Източник: Статистика на БНБ

Възвръщаемост на собствения капитал 

Тя е изчислена от съотношението на Нетната печалба / Собствения капитал

Класацията не включва клоновете на чуждестранни банки у нас, тъй като те не поддържат капитал както универсалните банки.

И така – възвръщаемостта на капитала на регистрираните у нас банки се е увеличила до 8.32% за календарната 2021 г. спрямо 5.15% за 2020-а. 

С най-висока  възвръщаемост на собствения капитал през този период е Интернешънъл Асет Банк ЕАД с 12.95%, а на второ място е Райфайзенбанк (България) ЕАД с 11.65%, следвана от Търговска Банка Д АД с 11.51%. Ти Би Ай Банк ЕАД е с възвръщаемост на капитала от 10.91%, а ПроКредит Банк (България) ЕАД с 10.65 на сто.

Източник: Статистика на БНБ

 

Показателят за ефективност 

който е изчислен на база на съотношението между  административните разходи и общият нетен оперативен доход,  отчита подобрение от 40.27%  за 2020 г. до 40.08% за 2021 година. 

На челната позиция по този показател за  календарната 2021 г. е Банка ДСК АД с 31.30%, като за 2020 г. банката е отчела стойност в  размер на 35.53 процента.

УниКредит Булбанк АД отчита понижение на ефективността от 32.44% за 2020 г. до 32.85% за 2021 г., но запазва втората си позиция през миналата година. 

Юробанк България АД отчита понижение на ефективността от 32.32% през 2020 г. до 36.35% за календарната 2021 г. и застава на третата позиция. Следват Първа Инвестиционна Банка АД и Алианц Банк България АД съответно на четвърта и пета позиция.

Източник: Статистика на БНБ

 

Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Атанас Ненов, Мениджър, Консултантски услуги, и Илиан Бонев, Асистент, Консултантски услуги. Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани в сайта на БНБ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст