ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Навлизането на нови четири- и петзвездни хотели засилва конкуренцията

Хотел Балкан

През четвърто тримесечие на миналата година важни събития, които продължават да оказват влияние върху резултатите във финансовия отчет на “София хотел Балкан” АД са различните пазарни условия в сравнение със същия период на 2020-а поради разпространението на нов коронавирус (COVID-19).

В тази ситуация приходите на дружеството са нараснали до 7.9 млн. лв. при 5.68 млн. лева година по-рано. С най-голям дял са паричните постъпления от нощувки, от хранене, от наеми и от финансирания. При приходите от основна дейност спрямо същия период на 2020 г. намаление има при приходите от наеми от магазините, които притежава, а тези от нощувки и хранене са се увеличили. Финансовите приходи обаче са намалели. И през 2021 г. дружеството остава далеч от нивата на приходите, реализирани през 2019 г. и първите месеци на 2020 г., преди началото на пандемията у нас.
Общата сума на разходите към декември са нараснали до 11.23 млн. лв. при 10.88 млн. лв. година по-рано. Като цяло харчовете за дейността остават далеч под нивата от 2019 г., но бележат леко увеличение спрямо същия период на пандемичната 2020 година. Това се дължи основно на значителното намаление в приходите от хранене и от  нощувките и свързаните с тях разходи.
Финансовият резултат на дружеството към края на миналата година е загуба в размер на 2.96 млн. лв., като следствие от COVID-19 обстановката в страната и в чужбина.

Рискове

На фона на световна икономическа обстановка, както и политическите събития от страната и региона, които значително оказват влияние на търсенето и потреблението на луксозни стоки, все по-силно се усеща увеличаването на конкуренцията между петзвездните хотели на пазара. “София хотел Балкан”, както и конкурентите му се борят за запазване на пазарния си дял и търсене на нови клиенти. Тенденцията на пазара продължава да е за завладяване на част от пазарния дял на четиризвездните хотели. Този сегмент се засилва като конкурентен фактор и от навлизането на пазара на нови международни вериги и проактивната маркетингова и ценова политика, която демонстрират.

Друго негативно влияние върху приходите от дейността оказа и разширяващото се влияние на конкуренцията в сегмента на петзвездните хотели. Фактор, оказващ влияние, е и бързото навлизане на нови четири- и петзвездни хотели, които привличат част от клиентите. С цел минимизиране на този риск дружеството работи в посока на разнообразяване и обновяване структурата на предлагания продукт. Успоредно с това се проучват пазарни ниши и други дейности, водещи до обновление на продукта и повишаване качеството на предлаганите услуги.

Прогнози

Мениджърите на “София хотел Балкан” прогнозират през 2022 г. пазарната стратегия да се промени драстично и да се пренасочи във връзка с новосъздадената ситуация, която продължи повече от първоначалните прогнози и очаквания. Все пак то ще продължи да води проактивна и гъвкава политика на продажби, което да гарантира запазване на съществуващите клиенти, като едновременно с това се търсят нови. Дружеството ще разчита на гъвкавата ценова политика, която да позволи да се реагира оптимално адекватно на динамичните условия на пазара.

Кипърската фирма "Потамиро лимитид" притежава 87.50% от капитала на “София хотел Балкан”, като има и поразумение за обща политика по управление на дружеството чрез съвместно упражняване на притежаваните права на глас с "Кокари Лимитид", Кипър, което има дял от 11.85% от капитала. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст