ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Годишните отчети за дейността на фирмите за 2021 г. ще се подават на едно място

НАП Национална агенция по приходите сграда

На 1 март официално ще започне кампанията за подаване на годишните отчети за дейността на предприятията за дейността им през 2021 година. За улеснение на потребителите продължава да функционира изграденият съвместно от Националния статистически институт и Националната агенция по приходите единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. юридическите и физическите лица ще могат да подават годишния си отчет за дейността на едно място. Както досега, това може да става по електронен път (on-line) в Информационна система „Бизнес статистика“ на Националния статистически институт.

Във връзка с нови изисквания за събиране и отчитане на данни при някои групи респонденти информационната система ще бъде достъпна съгласно следния план-график:

На 1 март 2022 година

 • Годишен отчет за дейността на нефинансови предприятия, несъставящи баланс;
 • Годишен отчет за дейността на нефинансови предприятия, съставящи баланс;
 • Годишен отчет за дейността на предприятия в ликвидация или в несъстоятелност;
 • Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и за предприятия без дейност.

На 14 март 2022 година

 • Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел;
 • Статистически справки за бюджетните предприятия и банките.

На 21 март 2022 година

 • Годишен отчет за дейността на застрахователите;
 • Годишен отчет за дейността на инвестиционните предприятия;
 • Годишен отчет за дейността на пенсионноосигурителните дружества;
 • Годишен отчет за дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и за фондовете за извършване на плащания.

На 1 април 2022 година

 • Консолидирани годишни отчети за дейността.

Всички тези групи потребители ще имат достъп до системата до края на юни 2022 г., когато свършва и кампанията за подаване на ГОД, и срок до края на септември 2022 г. за подаване на коригиращи ГОД. Групата, която ще има достъп още от 1 март до системата, обхваща над 95% от задължените предприятия, или над 560 хил. юридически и физически лица.

Най-съществените промени при годишната отчетност са свързани с изпълнението на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/2152 на ЕП и на Съвета и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Комисията и задължително подаване на детайлна информация за всички адреси, на които предприятията извършват икономическа дейност  – т. нар. местни единици. 

Всички формуляри и указания за подаване на годишните отчети за 2021 вече са качени на годината на страницата на Националния статистически институт.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст