Директорите на Московската борса решават за дивидента за 2021 г.

сграда московска борса

На 25 март съветът на директорите на Московската борса ще вземе решение за разпределение на печалбата и изплащане на дивиденти за 2021 година. Това съобщиха от компанията.

Заедно с това, в дневния ред на заседанието на борда са и точките за одобрение на годишния финансов отчет на дружеството за миналата година, на отчета за сключените най-големи сделки, а също така и на годишния доклад за дейността за 2021 година.

На заседанието ще бъде разгледан и въпросът за съответствието на кандидатите за надзорния съвет на Московската борса на критериите за независимост и одобряване  на списъка с кандидатури за гласуване от годишното общо събрание на акционерите през 2022 година.

Заедно с това ще се обсъди и кандидатурата за одитор и препоръката на надзорния съвет към  годишното общо събрание на акционерите за одобрение на одиторска фирма.

За акционерите

Според данните от сайта на борсата, най-големите акционери в Московската борса, които владеят над 5% от уставния капитал на компанията, са Централната банка на Руската федерация с дял от 11.7%, Сбербанк е с 10%, държавната корпорация за развитие "ВЭБ.РФ" – с 8.4%, Европейската банка за реконструкция и развитие – с 6%, и Capital Research and Management Company – с 5.7% от книжата с право на глас.

Акционери в Московската борса са също и над 245 хил. индивидуални инвеститори и около 1000 фирми. Делът на акциите й, които се търгуват свободно /фрий-флоут/, е около 58 на сто.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст