Fibank с поредна инициатива в подкрепа на дигитализацията – БЕЗ САЙТ!!!!!!!!!!!!!!!!!

ПИБ сграда

Fibank (Първа инвестиционна банка) вече предоставя на своите клиенти възможност за електронно подписване на документи върху таблет (e-Sign pad) в офис на банката. Инициативата е част от усилията на кредитната институция за намаляване на CO2 емисиите чрез дигитализация на банковите услуги. Използването на таблети в офисите за повечето от обичайните банкови операции ускорява процесите при обработката на плащанията и подобрява обслужването на клиентите..

При регистрация за услугата е необходимо клиентът да се подпише на таблета няколко пъти до оформяне на окончателен образец от негов подпис (електронен спесимен). Този спесимен служи за сравнение при последващо подписване. Клиентът може да се запознае със съдържанието на всеки документ, подлежащ на подписване (платежно нареждане, договор, общи условия и други) на екрана на устройството. След полагането на подпис върху таблета, документът се съхранява електронно от банката и се изпраща на имейла, посочен от клиента. По негово изрично искане Fibank предоставя екземпляр и на хартиен носител.

Електронното подписване е приложимо към момента за преводи в левове през БИСЕРА и RINGS, вътрешнобанкови преводи в лева и валута, внасяне и теглене на каса от сметка на клиента.

Подписът върху таблет гарантира уникалност на документа. Проверката му е изцяло автоматизирана на базата на биометрични данни, като електронното подписване премахва необходимостта от архивиране и съхраняване на копия от клиентски документи.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст