ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Необслужваните кредити на „Тексим Банк“ са с дял от 2.79 на сто

тексимбанк

Предварителния финансов резултат на  "Тексим Банк" АД за четвъртото тримесечие на миналата година е печалба от 325 хил. лева при 128 хил. година по-рано, става ясно от междинния финансов отчет на кредитната институция.

Банковата група включва "Тексим Банк" /банката майка/ и контролираните от нея три дъщерни дружества. В управляващото дружество "Тексим асет мениджмънт" ЕАД притежава 100% от капитала. То е организирало четири договорни фонда – "Тексим България", "Тексим Консервативен фонд", "Тексим Балкани" и "Тексим Комодити Стратеджи". Банката майка притежава по 100% от дружествените дялове на "Тексим Проекти" ЕООД и на „Тексим Проджект къмпани“ ЕООД.

Приходите и разходите на банката отразяват общата икономическа среда и въведеното извънредно положение в страната поради разпространението на ковид-19. Общо нетните оперативни парични постъпления от дейността на групата към края на декември намаляват с 0.81% и са на стойност 16.63 млн. лева. От дружеството отчитат увеличение на нетния доход от лихви – с 14.19%, и на нетния доход от такси и комисионни  – с 0.35 на сто.

В края на миналата година активите на "Тексим Банк" са нараснали с 16.02% спрямо 2020-а до 537.16 млн. лева. Това е резултат от повече инвестиции в  дългови и капиталови инструменти.

През четвъртото тримесечие банката отчита добро качество на кредитния си портфейл, като делът на брутните необслужвани кредити е 2.79 на сто.

Общо 70.7% са корпоративните клиенти, а останалите са граждани и документи. „Тексим Банк" продължава политиката за ръст в кредитирането чрез предлагане на нови продукти. Ръст има и при при частни лица и при корпоративни клиенти.

В подкрепа на клиентите си по кредитити и в съответствие с насоките на Европейския банков орган относно законодателните и частни мораториуми върху плащанията по заеми, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от ковид-19, „Тексим Банк“  предостави на клиентите си механизми за предоговаряне.

Така към края на декември  банката е отсрочила по реда на мораториума 128 кредита на стойност 45.4 млн. лева, от които 19 са заемите на предприятия – големи корпоративни клиенти и малки и средни фирми, за 42 млн. лева. Общо 109 от заемите са за домиканства, в т.ч. 6 ипотечни и 103 потребителски кредити.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст