ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

За окръжен прокурор на Разград бе избран Тихомир Тодоров

Висш съдебен съвет

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194б, ал. 1 от ЗСВ, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Разград, в който участва атестираният кандидат Тихомир Тодоров – изпълняващ функциите административен на органа. Единодушно, с 8 гласа „За“ и нито един глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата му.

Тихомир Тодоров има над 27 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва през 1995 г. като „следовател“ в Окръжна следствена служба – Разград. След този период и до 2001 г. е „прокурор“ в Районна прокуратура – Разград, след което е преместен в Окръжна прокуратура – Разград, където в периода от 2010 г. до 2017 г. е заместник административен ръководител, през 2017 г. е определен за неин административен ръководител, която длъжност продължава да заема до встъпване на нов административен ръководител.

Тихомир Тодоров е мотивиран да участва в процедурата с придобития жизнен и професионален опит, с желанието да продължи работата си в структурата на прокуратурата, както и с придобитите ръководни умения в периода когато е заемал длъжността административен ръководител. В концепцията си за стратегическо управление на Окръжна прокуратура – Разград посочва, че познава в детайли работата на магистратите и съдебните служители както в Окръжната прокуратура, така и в Районната прокуратура в Разград, като през втория си мандат ще се стреми към стриктно спазване на основните принципи на законност, качество в работата, прозрачност в действията, усъвършенстване на добрите практики, създаване и поддържане на добри условия за работа, взаимното уважение и коректност, зачитането на човешкото достойнство, и същевременно на отговорност и взискателност в работата за максимална прецизност и качество при изпълнението на всяка една задача от всеки един член на колектива, на добър микроклимат в колектива и взаимодействие на ниво с другите институции. Акцент в целите за развитие на прокуратурата Тихомир Тодоров постави върху повишаване ефективността в противодействие на престъпленията свързани с корупция и незаконен трафик на наркотици; подобряване срочността и качеството на работата на разследващите полицаи по досъдебни производства; подобряване работата на прокурорите и следователите при доказването и анализирането на финансовото състояние на извършителите на тежки престъпления и постигане на по-висока натовареност на следователите.

Калина Чапкънова и Огнян Дамянов – членове на Висшия съдебен съвет, поискаха кандидатът да оцени съществуващия микроклимат в Окръжната прокуратура и в Районната прокуратура на Разград, като Тихомир Тодоров уточни, че колективите на двата органа на съдебна власт през последните 2 години са напълно обновени и съществува хармонична колегиална обстановка. Коментирано бе и изпълнението на заложените цели за развитие на Окръжна прокуратура – Разград през първия му мандат, като той отбеляза непостигане на заложената ефективност в разследването по дела за пране на пари. Обсъден бе и резултатът от предложения законопроект за изменение на Закона за съдебната власт и закриването на специализираното правосъдие.

Кандидатурата на Тихомир Тодоров бе подкрепена от Огнян Дамянов, Стефан Петров и Калина Чапкънова, които се аргументираха с успешния му първи мандат като административен ръководител, изчерпателната и добре подредена концепция, неговия професионален и административен опит. Членовете на Прокурорската колегия коментираха, че кандидата се ползва с доверие и авторитет сред магистрати и съдебни служители.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст