ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Бизнес и наука с проекти за кръгова икономика

проф. Герджиков

Науката и бизнесът у нас търсят пътища за сближаване. Има примери за такова сътрудничество. Последните два проекта се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Първият е резултат от публично-частно партньорство между Тракийския университет и българското дружество „Аква фийлд“ ООД, което е осигурило технологията и системата на американската Nelson and Pade, Inc.

Във висшето училище в Стара Загора бе открит иновативен „Център за аквапоника” в Тракийския университет. Първият цикъл на производството в новия образователен, научноизследователски и индустриален център за контролирано екологично производство ще започне през пролетта на 2022 г., а първата аквапонична продукция за българския пазар ще се реализира през есента. Годишната продукция е около 120 хил. зеленолистни органично произведени растения и около три тона риба при непрекъснато производство. Системата по аквапоника е резултат от доверието на бизнеса и Тракийския университет. „През последните две години работихме активно за изграждането на иновативния Център по аквапоника. Всичко това е пряко свързано с климатичните промени, защото тази система е климатично независима. Тя използва геотермална енергия за отопление и е в помощ на продоволствената сигурност“, коментира ректорът на Тракийския университет доц. д-р Добри Ярков.

Екорастения и екориби ще се произвеждат по метода на аквапоника в новооткритата производствена база. Университетът е предоставил своя база с площ от 4000 кв. м, близо до село Малка Верея, върху която е изградена иновативната оранжерия.

Аквапониката е иновативна, устойчива, високопроизводителна технология, при която комбинирано се отглеждат риби и растения в циркулираща екосистема чрез използване на естествените бактериални цикли за преобразуване на отпадъците, създадени от рибите, в хранителни вещества за растенията.

При аквапониката се използва едва 1/6 от водата, изразходвана при традиционното земеделие, и се произвежда осем пъти повече храна на декар. Специалистите коментират, че аквапониката е бъдещето на модерното земеделие.

В София пък започна строителството на специализирана високотехнологична сграда за кръгова икономика на Центъра по компетентност "Clean & Circlе" ("Клийн енд Съркъл"). Изграждането й е част от проект за чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика. Общата му стойност е 23 667 925 лева. Сградата ще бъде построена върху терен на Софийския университет "Св. Климент Охридски", който е водещ партньор в проекта, и ще се намира в района на Физическия факултет на университета.

Ректорът на висшето училище професор Анастас Герджиков отбеляза, че с изграждането на тази сграда ще се създаде цял кампус, свързан със сериозна научна работа. А кръговата икономика е възможна и с помощта на научните изследвания е възможно да се промени животът на хората.

Целта на проекта е изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци. Срокът за изпълнение е до 30 ноември 2023 година. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст