Нови членове влизат в Управителния съвет на Асоциация на банките в България

Диана Митева

Диана Митева – изпълнителен директор на „Банка ДСК“ АД, беше преизбрана за втори тригодишен мандат в Управителния съвет на Асоциацията и продължава да е негов председател. Това стана ясно след общото събрание на Асоциацията на българските банки. 

Цветанка Минчева – главен изпълнителен директор на „Уникредит Булбанк“ АД, беше избрана за нов член на управителния орган на АББ и за заместник-председател на Управителния му съвет. 

За нови членове на управителния орган на асоциацията бяха избрани – за първи мандат, Никола Бакалов, главен изпълнителен директор на „Първа инвестиционна банка“ АД и Сава Стойнов, изпълнителен директор на „Централна кооперативна банка“ АД. 

За втори тригодишен мандат, като член на Управителния съвет, беше преизбран Георги Заманов – главен изпълнителен директор на „Алианц Банк България“ ЕАД. 

Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на „Юробанк България“ АД и Десислава Симеонова, изпълнителен директор на „ОББ“ АД, продължават членството си в управителния орган на асоциацията, в рамките на мандатите им. 

По тяхно желание, Оливър Рьогл – главен изпълнителен директор на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД и Георги Константинов – изпълнителен директор на „Централна кооперативна банка“ АД, бяха освободени от Управителния съвет на Асоциацията като Общото събрание изказа благодарност и даде висока оценка за работата им като членове на управителния орган.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST