Прокуратурата отменя незаконни наредби за такса смет в някои общини

Диана Ковачева

На 1 април в институцията на омбудсмана постъпи писмо от Върховна административна прокуратура (ВАП), която информира, че по сигнала на омбудсмана от 23 март т.г. е образувана преписка в отдел „Надзор за законност“ и са предприети „незабавни действия“ за отмяната на незаконосъобразни текстове в няколко общински наредби за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в раздел „Такса за битови отпадъци“.

Омбудсманът Диана Ковачева сезира прокуратурата след проверка в общинските наредби на Видин, Несебър, Долна Митрополия, във връзка с декларациите за освобождаване от плащане на такса битови отпадъци, когато имотът не се ползва, се приемат до 31 октомври, а в Община Стамболийски – срокът е до 30 ноември на предходната година.

Повод за проверката на омбудсмана и сезирането на ВАП са жалби на потърпевши собственици на имоти от Община Видин, които сигнализираха омбудсмана, че им се отказва прием на декларации, подадени след 31 октомври 2021 г., с аргумент, че са извършени промени в нормативната уредба.  

В този конкретен случай проф. Ковачева още в началото на тази година препоръча на ОбС – Видин да приведат незаконосъобразните текстове от наредбата си в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

„Тъй като подзаконовия нормативен акт е издаден от общинския съвет, оспорването му е подсъдно на административен съд Видин, а съответната прокуратура (Окръжна прокуратура Видин) е оторизирана да подаде протест. Затова и материалите по преписката своевременно са изпратени с надлежен прокурорски акт по компетентност на същата, за протестиране на незаконосъобразните разпоредби пред административен съд“, пишат от ВАП.

Припомняме още, че в сигнала си до прокуратурата омбудсманът информира, че в наредбите на Пазарджик, Стамболийски и Бобов дол са включени допълнителни условия за освобождаването от такса за сметосъбиране и сметоизвозване. Проф. Ковачева дава примери с последните отчетени показатели на водоподаването и електрозахранването на имота; удостоверение от ВиК, удостоверение от електроразпределение, доказващи, че за определен имот през последните 3 месеца не е консумирана съответно вода, ел. енергия; липса на задължения за местни данъци и такси за предходни години.

Тогава омбудсманът изрично подчерта в становището си, че законодателят точно и ясно е регламентирал хипотезите на недължимост на таксата и всякакви допълнителни условия, включително изискването за представяне на удостоверения от доставчици на обществени услуги, не намират основа в закона.

Проф. Диана Ковачева бе категорична, че с въведеното изискване за липса на задължения към общината е нарушен един от основните принципи на доброто управление, а именно принципът на законност.

От ВАП информират още проф. Ковачева, че са „предприети същите действия по реда на надзора за законност относно проверка за законосъобразност и протестиране от страна на съответните прокуратури, с цел отмяна на норми от наредбите за администриране на местните такси и цени на услуги, издадени от общинските съвети в страната, вкл. на изброените в предложението Ви общини, предвид противоречието им с разпоредби от нормативни актове от висока степан.“

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST