ББР ще подпомага фирмите срещу растящата инфлация

Сграда ББР Българска банка за развитие

Експертите на "Българска банка за развитие" разработиха за малките и средните предприятия нов продукт за преодоляване на негативните ефекти от продължителното увеличаване на инфлацията и нарастващите цени на основни стоки и услуги. Програмата предвижда оборотни кредити от 50 000 до 200 хил. лева за компаниите, които искат да закупят суровини на настоящите цени и по този начин да предотвратят по-високи разходи в бъдеще. Това ще им помогне да задържат цената на крайния продукт, който произвеждат, без да предвиждат скорошно увеличение, уточняват от кредитната институция. Погасяването на заема трябва да стане в рамките до три години. Прогнозният лихвен процент е съгласно профила на кредитополучателя – от 2.32% до 6%, като таксата за управление е 1 на сто. Периодът за усвояване е една година, с възможност за удължаване с още една година

Програмата на ББР е отворена за компании от всички сектори на икономиката. Условието е да бъдат жизнеспособни предприятия, като са допустими и кандидати с по-нисък кредитен рейтинг. Другото изискване е да са кКомпании с положителен собствен капитал към датата на подписване на договора за кредит и на оперативна печалба за последните две години.

Обемът на програмата е 10 млн. лева, а заемите, които ще се отпускат по нея – кредитни линии и овърдрафт, ще бъдат без обезпечение. Размерът се определя както следва:
-за кредитна линия – до 40% от нетните приходи от продажба за предходната година;
-за кредит овърдрафт – до 20% от кредитните обороти през разплащателни сметки за последните 12 месеца.

Банката ще гарантира своите вземания чрез съдлъжничество от собствениците или друга фирма или залог върху настоящи и бъдещи вземания.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст