ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Зам.-министър Райчева откри заседание на УС на Регионалната антикорупционна инициатива

мвр антикорупция

В словото си при откриването на заседанието заместник-министър Таня Райчева открои безспорната роля на Регионалната антикорупционна инициатива /РАИ/ в идентифицирането и утвърждаването на  добри практики за превенция и противодействие на корупцията. Тя посочи, че оганизацията би могла също така да допринесе и за по-добрата видимост на антикорупционните усилия на страните от Югоизточна Европа и постигнатите от тях резултати.

Председателят на РАИ Лаура Стефан отбеляза, че държавите от региона могат да вървят напред и да бъдат успешни само ако действат заедно и  благодари на България за нейната ангажираност с целите и приоритетите на РАИ.

Регионалната антикорупционна инициатива е междуправителствена регионална инициатива, в рамките на която държавите от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Република Северна Македония, Сърбия, Черна гора),  България, Румъния, Хърватия и Молдова споделят опит и добри практики, дефинират и прилагат регионални приоритети за по-ефективна борба с корупцията и участват в съвместни проекти с антикорупционна насоченост.

Инициативата е учредена с подписването през 2007 г. на Меморандума за разбирателство за сътрудничество в борбата с корупцията посредством инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията РАИ (по-рано известна като Антикорупционна инициатива на Пакта за стабилност – SPAI)  и Протокола за неговото изменение от 2013 г. Целта на организацията е да координира и подпомага сътрудничеството между участващите държави, в подкрепа на техните усилия за борба с корупцията, като предоставя обща платформа за дискусии, споделяне на опит, знания и добри практики.

България е участник в инициативата от 2007 г. и е една от страните, подписали Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст