ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

МОН очаква учебната година да завърши присъствено

PISA 2022

Ако няма нова епидемична вълна, учебната година ще завърши присъствено, съобщават от Министерството на образованието и науката.

Във връзка с ниската заболеваемост от COVID-19 в страната от ведомството ще насочат усилията си към социалната интеграция и наваксването на пропуски при децата и младежите, учили онлайн по време на пандемията.

При сегашния минимален риск от зараза не се предвижда извънредно удължаване на възможността за дистанционно обучение извън разрешените по закон до 30 учебни дни по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ. Медицинските причини трябва да са свързани със здравето на ученика.

Родителите, които не желаят децата им да се върнат в училище до края на учебната година, за по-големите ученици могат да изберат самостоятелна и индивидуална форма на обучение.

Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план за дневна форма на обучение. Индивидуалната форма включва индивидуални учебни часове, а срочната и годишна оценка се определя на базата на текущо оценяване или чрез изпити.

Учениците, които преминат към самостоятелна или индивидуална форма на обучение, запазват предоставените им за безвъзмездно ползване учебници и учебни комплекти до края на учебната година.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст