Броят на заетите лица ще се повиши с 0.5% през тази година

БНБ сграда

Броят на заетите лица ще се повиши с 0.5% през тази година, като тази динамика ще бъде ограничавана от несигурната външна среда и забавянето на икономическия растеж в страната. Това е записано в тримесечната  „Макроикономическа прогноза“  на БНБ, която представя годишни прогнози за основни макроикономически показатели за България през текущата и следващите две години.

Растежът на заетостта се очаква да се ускори до 0.9% през 2023 г. в съответствие със засилването на икономическата активност, след което да се забави до 0.3% през 2024 г. поради продължаващите неблагоприятни демографски тенденции в страната, отбелязват от централната банка. Същевременно коефициентът на безработица плавно ще се понижи от 5.2% през тази година до 4.7% през 2024-а.

Растежът на реалната производителност на труда се очаква да се забави до 1.4% през тази година, но да се ускори до 3.4% през 2024 г., подкрепен от очакваното повишение на Брутния вътрешен продукт /БВП/.

От БНБ прогнозират компенсацията на наето лице да се повиши с 9.6% през тази година, основен принос за което ще имат ускореното нарастване на заплатите в частния сектор в резултат от по-високата инфлация и задълбочаващият се недостиг на работна ръка. Засилването на икономическата активност в страната при ограничени възможности за нарастване на работната сила ще оказва натиск за повишаване на заплатите. Но прогнозираното постепенно забавяне на инфлацията през следващите години се очаква да има по-силно влияние и да ограничи растежа на компенсацията на наето лице до 7.9% през 2023 г. и 7.4% през 2024 година.

По-високият темп на нарастване на доходите през 2022 г. спрямо този на производителността на труда ще се прояви като ускоряване на растежа на номиналните разходи за труд на единица продукция – до 8.1%, но растежът ще се забави – до 3.8%, в края на прогнозния хоризонт в съответствие с очакваната динамика при компенсацията на наето лице и производителността на труда.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст