БСП-София обжалва решения на Столичния общински съвет

Иван Таков

Общинските съветници от групата на „БСП за България“ внесоха 3 жалби до областния управител на София град с искане да бъдат върнати за ново обсъждане решенията на Столичния общински съвет за издигането на знамето на Украйна на сградата на Столична община и именуването на пространства на „Героите на Украйна“ и „Борис Немцов“.

Според общинските съветници от БСП решението за издигането на знамето на Украйна е незаконосъобразно и постановено в противоречие с материалноправните норми – Закона за държавния протокол и Правилника за прилагане на закона на държавния протокол, които са релевантните нормативни документи, които изрично уреждат случаите издигането на националните флагове на чужди държави на обществени сгради в Република България.

„В Правилника за държавния протокол не е налице и не е предвидена хипотеза, при която национален флаг на чужда държава, в случая Украйна, да бъде издигнат на сградата на общинска администрация, в случая Столична община и то за неопределен по продължителност срок „до прекратяване на войната”, се аргументират вносителите на жалбата.

Посочените законови основания в решението на СОС не обосновават законосъобразността му. Те касаят мястото на националното знаме на Република България, когато то се издига заедно със знаме на друга държава, но не предполагат и не създават основание това да се случва на сградата на общинска администрация, в случая тази на Столична община на „Московска” № 33.

Във втората жалба се атакува решението за именуването с „Героите на Украйна“ на част от територия, защото тя попада по ПУП и по кадастрална карта в два отделни имота. Част от тази територия е по границата на оградата на руското посолство и попада в терена, отреден за „Посолство на СССР“, устройствена зона „за обекти на сигурността и отбраната“, а останалата част попада в имот – публична общинска собственост с отреждане за „първостепенна улица“. Ето защо тази територия не може да се обособи към настоящия момент като „самостоятелен обект“ без изменение на плановете и е с предназначение по ОУП, недопускащо реализиране на мероприятието.

Също така социалистите посочват, че съгласувателният режим с районния кмет на предложенията за именуване, е задължителен елемент както за преписките, образувани по предложения на гражданите, така и за докладите на кметовете и общинските съветници. В докладите за именуване на пространства с „Героите на Украйна“ и „Борис Немцов“ липсата на съгласуване с кмета на район „Изгрев“ и липсата на скици на „обектите“ води до незаконосъобразност на решенията.

Жалбите се позовават и на нормативния акт – Наредба, съгласно която имената на общинските обекти са посветени на хора, събития и постижения с принос за световното и националното развитие и за развитието на гр. София. Те изразяват признателността на столичани към тяхното дело и значимост. „Видно от цитираната разпоредба, при именуването от една страна следва да се отчита приносът на носителите на имената към световното, националното и местното развитие, който се измерва през призмата на историческото време и от друга по безспорен начин да обединява обществото. Нито един от двата елемента не е налице в настоящия случай“, категорични са от БСП – София по отношение на „Героите на Украйна“, са част от мотивите в жалбата.

Относно именуването на пространство на „Борис Немцов“ социалистите отбелязват, че в доклада не са приведени никакви доводи за приноса на Немцов към националното развитие и към развитието на гр. София и това е в противоречие нормативната база. Освен това е нарушен принципът на реципрочност при именуване на нови обекти в столицата с имена с небългарски произход. По преписката няма данни за прилагане на този принцип в Москва.

Според общинските съветници и трите решения не са законосъобразно мотивирани, защото посочените в тях мотиви са с ярко изразена политическа окраска и провокативност. С взетите решения се отправя послание за разделение и провокация към тази част от обществото, която не приема подобни мерки, които трайно влошават отношенията ни с Русия. Подобни действия на орган на местно самоуправление са не само неприемливи, но както опасни за социалния мир, така и с непредвидими обществени последици.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст