ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Варна ще има бюджет от близо 648 млн. лева през 2022 г.

община варна

Варна ще разполага с бюджет от близо 648 млн. лева през 2022 година. Финансовата макрорамка бе приета от Варненския общински съвет, съобщиха от общината.

Бюджетът за поредна година е рекорден, без да има увеличение на местните данъци и такси, въпреки трудно прогнозируемата икономическа среда и късно приетия Закон за държавния бюджет. Приоритет остават инвестициите в образователната инфраструктура, икономическото развитие на града и естетизация на градската среда. Заложени са средства за увеличение на минималната работна заплата на педагогическия персонал в детски ясли и здравни кабинети, на заетите в системата на предучилищното и училищното образование – от 1 април. В същото време родителите ще бъдат освободени от такси в детските градини и ясли, считано от месец април. 

Прогнозните приходи в бюджета са в размер на почти 320 млн. лева – собствени приходи и близо 239,8 млн. лв. – от делегирани държавни дейности. Общо 88,2 млн. лева ще бъдат осигурени по европейски проекти и програми.

В разходната част за поредна година най-голям е делът на средствата за образование – 202 млн. лева, или 36% от общия бюджет. Продължава изпълнението на проект „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища”, който предвижда инвестиции в изграждане на нови сгради за образователната структура. 

Повече средствата са предвидени за здравеопазване – над  30 млн. лева. С над 4,1 млн. лева е увеличен бюджетът за социални дейности през 2022 спрямо този за предходната година и възлиза на над 26 млн. лева.  През тази година общината ще предоставя 57 услуги с местно и държавно финансиране. 

Капиталовата програма е в размер на почти 224 млн. лева, от които 144 млн. лв. ще бъдат осигурени от бюджета, а останалите – по европейски проекти. Близо 69 млн. лева са средствата по проекта „Екологично чист транспорт за Варна“, по който в общинското дружество „Градски транспорт“ ще влязат  60 електробуса, от които 40 са тип „соло“ и 20 – „съчленени“. Също така ще бъдат доставени и монтирани над 60 зарядни станции. В сферата на екологията предвидените суми за чистота са в размер на 44,4 млн. лева, а за озеленяване – близо 5,4 млн. лева. За осветление са заделени 6,5 млн. лева, за рехабилитация на уличната мрежа – 9 млн. лева.

Почти 26,5 млн. лева е бюджетът във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ за 2022 г. и бележи ръст с около 7,6 млн. лева спрямо м.г. От тази сума 1  млн. лв. ще бъдат разпределени за проекти на конкурсен принцип по Фонд "Култура". И тази година Варна ще бъде домакин на редица международни и национални фестивали. 

За спорт в новия бюджет са планирани 13,7 млн. лева. 

В бюджета е заложен нов дългосрочен общински дълг за реализиране на 14 инвестиционни проекта. Той ще се усвоява на няколко транша, според изпълнение на дейностите.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст