ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Близо 22 000 безработни ще започнат работа по план по заетостта

безработни

Близо 22 000 безработни ще започнат работа по програми и мерки, предвидени в Националния план за действие по заетостта през тази година. Други 10 600 души ще бъдат включени в обучения, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Планираният брой на субсидираните работни места ще се увеличи със 7728 или с 53% в сравнение с миналата година. Финансирането на заложените дейности в Плана ще е в рамките на 123 млн. лева. В резултат от изпълнението му се очаква коефициентът на безработица през тази година да е 5 процента.

Трудовото възнаграждение на включените в субсидирана заетост при пълен работен ден ще е най-малко 710 лв. на месец, колкото е минималната заплата в България от 1 април. През тази година субсидията, която държавата осигурява на работодателите за изплащането на трудовите възнаграждения на безработни, наети по мерки от Закона за насърчаване на заетостта, се увеличава от 550 лв. на 650 лв. на месец. При осигуряване на работа на безработен с висше образование месечната субсидия ще е равна на 700 лева. Останалата част от заплатата ще се осигурява от работодателя.

От плана за действие става ясно, че се увеличава трудовото възнаграждение на младежите, включени в програма „Старт на кариерата“ (от 800 лв. на 860 лв.), на младежките медиатори към общините (от 830 лв. на 890 лв.), на психолозите (от 950 лв. на 1010 лв.), на мениджърите на случай (от 900 на 960 лв.). Заплатите на ромските медиатори със средно образование ще се повишат от 750 лв. на 810 лв., а на висшистите – от 800 лв. на 890 лева.

Транспортни разходи, които безработните могат да получат за представяне пред работодател в друго населено място, ще се увеличат с 12 лв. до 142 лева.

По двугодишния план на държавното предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ ще бъдат обучени 2077 безработни от различни групи в неравностойно положение на пазара на труда.

По регионални програми за заетост на 28-те области ще бъдат наети общо 9150 човека без работа. За проект „Красива България“ през тази година са осигурени 5 млн. лева. Проектът ще осигури общо заетост на 250 българи и обучение на други 200 човека. По проекти на социалните партньори още 6269 безработни ще се включат в обучения за придобиване на ключови компетентности и професионална квалификация по търсени на пазара на труда професии.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст