Активите на банките нараснаха до 135.4 млрд. лева

банки

С 2.8 млрд. лв. –  до 135.4 млрд. лв. са се увеличили активите на банковата система в края на декември. Това пише в редовното тримесечно издание "Банките в България" на Българската народна банка.

Петте значими банкови институции (съгласно критериите на ЕЦБ) – "УниКредит Булбанк" АД, "Банка ДСК" АД, "Обединена българска банка" АД, "Юробанк България" АД и "Първа инвестиционна банка" АД в края на декември формираха 66.6% от активите на банковата система, а по-малко значимите – 30.4% (при съответно 66.1% и 30.6% в края на септември).

Брутният кредитен портфейл

на банковата система, който обхваща резултатите на секторите „нефинансови предприятия“, „домакинства“, „други финансови предприятия“ и „държавно управление“, е нарастнал през четвъртото тримесечие с 2.2 млрд. лв. (3%), достигайки 75.9 млрд. лева. Основен принос за този резултат има увеличението на кредитите за нефинансови предприятия с 1.2 млрд. лв. (3%) и за домакинства (с 870 млн. лв., 3%). 

Растеж е отчетен и при вземанията от други финансови предприятия – със 72 млн. лв. (1.4%), както и от сектор „държавно управление“ – 71 млн. лв.( 7.9%).  

Делът на вземанията в левове нарасна до 63% в края на декември за сметка на намалението на тези в евро – до 33.6 на сто. Делът на кредитите и авансите в други валути е намалял до 3.4 процента.

Депозитите

в банковата система през четвъртото тримесечие са се увеличили с 2.1 млрд. лв. (1.9%) до 115.4 млрд. лева, отбелязват от БНБ. Определящ за това е бил ръстът на депозитите на домакинства с 2 млрд. лв. (3%) и на кредитните институции – с 1 млрд. лв., (19.9%). Ръст бележат и депозитите на нефинансови предприятия – със 128 млн. лв., (0.4%). В същото време намаление отчитат секторите "други финансови предприятия" – с 677 млн. лв. (15%) и „държавно управление“ – с 309 млн. лв. (9.2%).

Собственият капитал

в баланса на банковата система в края на декември миналата година достигна 16.6 млрд. лв., като спрямо края на септември нарасна с 316 млн. лв. (1.9%). Основен принос за това има увеличението на печалбата на кредитните институции през периода. Към 31 декември миналата година печалбата на банковата система е 1.4 млрд. лв. (при 693 млн. лв. към края на декември 2020 г.).

На 23 февруари тази година Управителният съвет на БНБ прие решение да се преустанови ограничението за разпределяне на печалбата на банките за 2019 и 2020 година. То е в синхрон с решенията на Европейската централна банка и на Европейския съвет за системен риск, уточняват от БНБ.

Рискове за качеството на активите
Кредитите за домакинства продължават да нарастват с ускорени темпове на фона на относително бързия растеж на цените на жилищните имоти. Процесите на кредитния пазар са обусловени от текущите нива на реалните лихвени проценти и нарастването на доходите. Те пък стимулират търсенето на кредити, отбелязват от БНБ. 

В непосредствен план повишената кредитна активност се отразява положително върху доходността на банковия сектор. Същевременно високите темпове на този растеж създават предпоставки за нарастване на задлъжнялостта. При влошаване на икономическата среда или рязко повишение на лихвените проценти по кредитите  способността за обслужване на задълженията може да отслабне, в резултат на което необслужваните кредити и разходите за обезценки да се увеличат, алармират от централната банка.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST