Славчо Христов стана мажоритарен акционер в “Златни пясъци”

Златни пясъци. Мосстрой

В резултат на преобразуване чрез вливане на акционера „Златни“ АД – София в „Ес Би Ейч Тур“ ЕАД – София, което е вписано в Търговския регистър, „Ес Би Ейч Тур“ придобива пряко 4 145 500 акции или 63.84 % от гласовете в общото събрание на акционерите на „Златни пясъци“ АД, съобщиха от черноморския ни курорт.

Така „Ес Би Ейч Тур“ ЕАД, с капитал от 50 000 лева, което е собственост на Славчо Христов, стана мажоритарен акционер в "Златни пясъци". Новият мажоритар, който е регистриран през март тази година, има доста пъстър предмет  на дейност – покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; хотелиерски, туристически, рекламни, програмни, импресарски, информационни услуги, ресторантьорство, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност; както и други дейности, които не са забранени от закон.

Другият колям акционер в туристическото дружество е "С-Травел" ЕАД – София. с дял от 28.75% от акциите с право на глас. Останалите книжа са собственост на малки инвеститори. Членовете на надзорния и управителния съвет не притежават пряко акции от капитала на "Златни пясъци" АД. 

Черноморският ни куророт завърши миналата година с печалба от 4.02 млн. лева при загуба в почти същия размер за 2020-а. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST