Две административни съдилища имат и. ф. председатели

Висш съдебен съвет

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание Закона за съдебната власт определи Огнян Евгениев – председател на Административен съд – Монтана, за изпълняващ функциите административен ръководител до встъпване в длъжност на новия председател.

На същите основания Георги Чемширов – председател на Административен съд – Велико Търново е определен за изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Административен съд – Велико Търново до встъпване в длъжност на нов председател.

Решенията са свързани с предстоящото изтичане на управленските мандати на двамата магистрати.

Колегията назначи Таня Петкова – съдия в Районен съд – Пазарджик, на длъжността „заместник-председател“ на магистратурата, считано от датата на встъпване в длъжност. Кандидатурата ѝ е предложена от Веселка Златева – административен ръководител на съда, и единодушно е подкрепена от общото събрание на съдиите.

Съдия Петкова има над 23 години юридически стаж като следовател, прокурор и съдия. Тя притежава високи професионални качества и умения за работа в екип, стриктно спазва етичните правила и норми, ползва се с авторитет и доверие сред съдиите и съдебните служители.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *