Кабинетът с действия за независима Европейска прокуратура у нас

Министерски съвет Лена Бориславова

След днешното заседание на Министерския съвет, провело се на 18 май, са отстранени съществени дефицити, пречещи на работата на Европейската прокуратура у нас. Това става факт с одобряването на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

По-конкретно с промените се цели осигуряването на нейната независимост и по-добро функциониране. По повод законодателната промяна от Европейската прокуратура са изпратили специално становище, което Лена Бориславова зачете:

"Предлаганите промени са наложителни и са в синхрон с Регламент 2020/2092, като осигуряват независимостта и безпристрастността на съдебната власт. Те следва винаги да са гарантирани, а службите, натоварени с наказателното разследване, да бъдат в състояние надлежно да изпълняват функциите си. Независимостта на съдебната власт предполага, че съответният съдебен орган е в състояние да упражнява съдебните си функции напълно самостоятелно – без да е йерархично обвързан или да е подчинен на друг орган, както и без да получава нареждания и указания, от когото и да било, като по този начин е защитен от външна намеса или натиск, които могат да накърнят независимостта на преценката на неговите членове и да повлияят на решенията им."

От думите на министъра на правосъдието Надежда Йорданова стана ясно, че на европейски делегиран прокурор е било отказано да бъде назначена експертиза от страна на Специализираната прокуратура с аргумента – липса на пари. За проблема я информирал първият европейски главен прокурор Лаура Кьовеши.

Освен това Лена Бориславова обясни, че досега европейските делегирани прокурори у нас са получавали изпратените до тях сигнали след селекция и през деловодството на Върховната касационна прокуратура, оглавявана от главния прокурор Иван Гешев. Тази пречка била премахната, след като Министерският съвет взел решение да бъде точка за контакт. Втората спънка предстои да се премахне със сега предлаганите законодателни промени – а именно на европейските делегирани прокурори да им се осигури липсващата оперативна и административна самостоятелност, така че те да не използват административните служители, деловодството и секретариата на българската прокуратура.

Министърът на правосъдието Надежда Йорданова уточни, че се предвижда европейските делегирани прокурори да имат структура със собствена администрация, която да е бюджетно осигурена със съответните финансови средства, включително и да имат собствена сграда. Те ще имат и самостоятелно секретно деловодство по Закона за класицифираната информация.

Министър Йорданова сподели, че в хода на съгласувателната процедура и на общественото обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт единственото от Прокуратурата на Република България излезли с отрицателно становище. Оттам имали два аргумента – първо, че промените противоречат на Регламента за Европейската прокуратура, нещо, което бе опровергано с прочетеното от Лена Бориславова становище, и второ – че те не съответстват на Конституцията на Република България. По втория аргумент министър Йорданова бе категорична, че с промените не се нарушава нито една конституционна норма.

По време на заседанието било взето решение, че още днес правителството ще подпише меморандум за сътрудничество с Базелския институт за добро управление. Той е независима експертна организация, учредена в Швейцария, работеща с публични и частни структури по целия свят с цел укрепване на управлението на държавите, противодействие на корупцията и свързаните с нея финансови престъпления, както и за възстановяване на отклонени активи.

Споразумението ще работи за сътрудничество в три основни направления – изграждане на капацитет за подбор на служителите и на правоприлагащите органи и другите разследващи органи; проследяване на активи и събиране на такива от незаконна дейност.

Очаква се, че от Базелския институт ще ни предоставят консултантски услуги за проследяване на съмнителни активи, които биха могли да са натрупани в резултат на корупция, уточни още Лена Бориславова. Министър Йорданова сподели, че няма търпение да започне да си сътрудничи с Базелския институт, тъй като това е организация с изключителна експертиза в сферата на противодействието на корупцията.
 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст