Доходът от самостоятелна заетост намалява в семейния бюджет – БЕЗ САЙТ!!!!!!!!!!!!!!

пазари

Общият доход* средно на човек от едно домакинство през първото тримесечие на тази година е 2006 лв. и нараства с 9.6% спрямо периода януари-март година по-рано, изчислиха от националната статистика.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работна заплата, която внася 56.9% от парите на семейството.  Следващите по значение доходите са тези от пенсии (30.9%) и от самостоятелна заетост (4.9%).

Прави впечатление, че в сравнение с първото тримесечие на миналата година относителният дял на приходите от работна заплата нараства – с 1.7 процентни пункта, което е следствие от повишените възнаграждения на заетите в някои от секторите у нас. В същото време, делът на доходите от пенсии обаче намалява – с 0.4 процентни пункта, а на паричните постъпления от самостоятелна заетост – с 0.6 процентни пункта.

Макар и малки като размер, намаляват и доходите от социални обезщетения и помощи  – с 1.2 процента.

В номинално изражение през първото тримесечие на тази година в сравнение със същия период на 2021-а доходите средно на човек от домакинство по източници на доход се променят. Приходът от работна заплата нараства от 1011 на 1142 лв. (с 12.9%), а от пенсии се увеличават от 574 на 619 лв. (със 7.9%).

Не е добре това, че доходът от самостоятелна заетост намалява от 100 на 97 лв. (с 2.6%), което означава, че затварят малки бизнеси. Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 57 на 40 лв. (с 30.9%).

През първото тримесечие относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е преобладаващ /с 99.7%/, а делът на прихода от натура е 0.3 на сто.

_________

* Доходите на домакинствата в пари и натура включват доходите на всички членове на домакинството от работна заплата, пенсии, самостоятелна заетост, обезщетения за безработни, социални помощи и други. Включват се и други доходи, общи за домакинството, като регулярни или еднократни трансфери от други домакинства и продажби на имущество.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст