ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

НЕК е завършил рехабилитацията на хидроагрегат 1 в ПАВЕЦ Белмекен

ПАВЕЦ Белмекен

Националната електрическа компания е завършила рехабилитацията на хидроагрегат 1 (ХА1) в ПАВЕЦ Белмекен след проведени 72-часови проби в реални експлоатационни условия. Агрегатът е в разполагаемост със 75 МВт в генераторен режим и 52 МВт в помпен режим, съобщиха от държавната компания.

В момента се извършва рехабилитация на ХА2, която се очаква да завърши през август тази година. След успешното приключване на работите по ХА2, предстои да се извърши рехабилитация на петия хидроагрегат на централата.

Активно продължават работите и по другите две централи от каскадата Белмекен-Сестримо-Момина клисура – ВЕЦ Сестримо и ВЕЦ Момина клисура, уточняват от „Национална електрическа компания“.

Във ВЕЦ Сестримо през март тази година успешно бе завършена рехабилитация на хидроагерат 2. За другата машина в централата предстоят рехабилитационни дейности. Към момента централата разполага с пълния си капацитет от 240 МВт.

Във ВЕЦ Момина клисура е завършена рехабилитацията на ХА2, а ХА1 е в режим на 72-часови проби за въвеждане в експлоатация. Към момента централата разполага с пълния си капацитет от 120 МВт.

Към момента общата разполагаема мощност на каскадата Белмекен-Сестримо-Момина клисура в генераторен режим е 660 МВт (от общо 735 МВт) и в помпен режим 104 МВт (от общо 104 МВт).

Каскадата Белмекен – Сестримо – Момина клисура включва помпено акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) Белмекен, водноелектрическа централа (ВЕЦ) Сестримо, ВЕЦ Момина клисура, язовир Белмекен, дневен изравнител Станкови бараки и дневен изравнител Момина клисура. Разположена е в североизточните склонове на Рила планина и се разпростира от 1920 м н. в. при яз. Белмекен до 251 м н .в. при ВЕЦ Момина клисура. Общата инсталирана мощност на каскадата е 735 МВт в генераторен режим и 104 МВт в помпен режим.

На 18 май 2018 г. бе подписан договор между НЕК ЕАД и консорциум KONČAR KET – ČKD BLANSKO – RUDIS за рехабилитацията на трите централи от каскадата – ПАВЕЦ Белмекен, ВЕЦ Сестримо и ВЕЦ Момина клисура. Тя е част от проекта за рехабилитация на съоръжения от хидроенергийната система, финансиран с безвъзмездни средства от Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй (KIDSF), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие по Споразумение за безвъзмездна помощ.

Проектът има за цел да увеличи експлоатационната надеждност и да подобри възможностите за бързо действието на централите чрез подмяна на морално остаряло и амортизирано оборудване.

В договора е предвидено рехабилитацията да се извърши поетапно, като се осигурява половината от мощността на каскадата през целия срок. Целта е да се гарантира сигурността на електроенергийната система на България.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст