ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КЗК санкционира „Ри-Джен“ ЕООД и „Ри-Джен Професионално обучение“ ЕООД за заблуждаваща реклама

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Ри-Джен“ ЕООД в размер на 1480 лв. (1% от оборота за 2020 г.)  и на „Ри-Джен Професионално обучение“ ЕООД  в размер на 40 лв. (1% от оборота за 2020 г.) за извършено нарушение по ЗЗК.

КЗК приема, че действията на  Ри-Джен“ ЕООД и „Ри-Джен Професионално обучение“ ЕООД, при осъществяваната от тях онлайн продажба на продуктите на марката Revanesse и обучителните курсове за тяхното използване, представляват заблуждаваща реклама, предвид на това, че формират убеждение у клиентите, че продуктите им се предоставят от „Пролениум“ чрез официален представител и създават спекулативно възприятие у потребителя за изключителност и ексклузивност на правото на разпространение на процесните продукти и за липса на възможност за закупуването им от други търговци. Това, от своя страна, би могло да доведе до необосновано конкурентно предимство при реализацията на предлаганите стоки и услуги на пазар.

Производството пред КЗК е образувано по повод влязло в сила съдебно решение на ВАС с което, по жалба на „Пролениум Интернешънъл Корпорейшън“, Крайст Чърч, Барбадос и  на „Естее Фарма България 2018“ ЕООД, се отменя частично решение на КЗК, с което е установено, че не е извършено нарушение по ЗЗК от страна на „Ри-Джен“ ЕООД и „Ри-Джен Професионално обучение“ ЕООД и преписката е върната на КЗК за ново произнасяне при спазване на задължителните указания, дадени в мотивите на съдебния акт.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст