Разходите на фирмите у нас за един отработен час нарастват с 12.7 на сто

пари

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях хора нарастват с 12.7 на сто спрямо първото тримесечие на 2021 година. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт. Най-голямо е увеличението в индустрията – с 16 на сто. Във фирмите от сектора на услугите то е с 14,7 на сто, а в строителството – с 10,7 на сто.

По икономически дейности през първото тримесечие на тази година най-висок ръст на общите разходи за труд на годишна база е регистриран в икономическите сектори "Административни и спомагателни дейности" – с 19,6 на сто, "Хотелиерство и ресторантьорство" – с 19,5 на сто, и "Финансови и застрахователни дейности" – с 18,7 на сто. 

Между януари и март разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 12.7 на сто, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 12.3 на сто.

По икономически сектори изменението по този показател спрямо същия период на миналата година варира от 20.1 на сто за "Административни и спомагателни дейности" и "Хотелиерство и ресторантьорство" до 1.8 на сто за "Държавно управление".

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст