ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Нужна ни е система за оценка на свършеното от администрацията*

Система - оценка - държавна - администрация

Любомир Каримански, финансист, председател на бюджетната комисия в 47-ото Народно събрание

Създаването на публични услуги и потреблението им минават през измерване на резултати!

Необходимо е да имаме възможност да измерваме резултатите, постигнати в стопанската дейност на страната. За целта е добре да бъде разработена съвременна, достъпна и проследима система от показатели за оценка на дейността на публичните учреждения. По този начин ще имаме възможност да определим обхвата на новите подходи за организация и управление на публичния сектор.  Важно би било да преценим спецификата на процесите и дейностите във всяко едно ведомство. Това неминуемо поставя на дневен ред разглеждането на няколко основополагащи въпроса, свързани с оценката на резултатите:

  • Какво целим с това измерване?
  • Какъв е обхвата от процеси и дейности на публичното ведомство, предмет на оценяване?
  • Какъв подход да изберем към системата от показатели, за да измерим резултатите и техния напредък?
  • На кого да възложим да измери резултатите?

Важно е публичните ведомства да учат уроците си и от собствените си грешки. В този смисъл е необходимо да се създаде инструментариум за учене през опита и преминаване към самоусъвършенстващи се организации.

______________

* Текстът е публикуван във Фесбук профила на автора. Заглавието е на редакцията

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст