ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

„ВИК” – Силистра залага увеличение на цената на водата 

ВиК

В бизнес планa на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра се предлага комплексната цена на услугите за тази година да бъде увеличена с 1.567 лв./м³ с ДДС спрямо действаща цена към момента. След извършена корекция от КЕВР за 2022 г. цената на услугата /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване/ е предвидено да бъде в размер на 5.035 лв./м3 с ДДС. Тя е по-ниска от нивото на социална поносимост в областта. За реализиране на планираните дейности и инвестиции, които да доведат до подобряване на качеството на ВиК услугите през новия регулаторен период 2022-2026 г. дружеството е необходимо да акумулира съответните приходи.  

Една от основните причини за повишението цените на ВиК услугите са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги, сред които са драстично увеличените разходи за доставка на електроенергия от свободен пазар, в сравнение с базовата 2020-а, съобщават от дружеството. Нарасналите разходи са в резултат и на заложения 12,07% ежегоден ръст на работните заплати във ВиК оператора.  Този размер е по-нисък от договореното 15% увеличение съгласно подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Общият размер на инвестиционната програма, която дружеството ще реализира през петгодишния период, е 9.97 млн. лв., от тях 8.62 млн. лв. във ВиК системи и съоръжения. В плана е включено финансиране на собственото участие със заемни средства по проекта по ОП „Околна среда 2014-2020“ в размер на 5.33 млн. лева. Инвестициите, които дружеството ще реализира със собствени средства, са за 3.30 млн. лева. Общата сума на предвидените инвестиции е значително по-голяма от заложените по договора с Асоциация по ВиК – Силистра общо 1.25 млн. лева

През предходния период от ВиК дружеството отчитат постигната висока степен на съответствие с изискванията за качество на питейните води – 100% съответствие за големите зони на водоснабдяване и 99,73% – за малките зони.  Сред приоритетите на дружеството в бизнес плана за новия период до 2026 г. е да бъде запазено постигнатото пълно съответствие с изискванията за качество на питейните и отпадъчни води. 

По отчетни данни за миналата година общите загуби на вода на територията на дружеството са в размер на 58.34% и достигат нива от 8.47 м3/км/ден. Планът е да се намали нивото на загуби с 23,4% по време през следващите години, достигайки нива от 6,95 м3/км/ден. За целта ВиК операторът планира до 2026 гда подмени 69 км довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа. С реализацията на тези дейности близо 38% от общите инвестиции ще бъдат директно вложени в улични водопроводи. С помощта на специализирано оборудване дружеството ще обследва за скрити течове улични водопроводи с обща дължина 1076 километра. Заложени са инвестиции и за управление на налягането и за зониране на водопроводната мрежа, с което се гарантира надеждното управление на водоснабдяването в област Силистра.

Финалният вариант на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра не е съгласуван от Асоциация по ВиК – Силистра. На заседание на общото събрание на Асоциацията, проведено на 30 юли миналата година, е съгласуван единствено първия вариант на бизнес плана на дружеството. Асоциацията по ВиК е провела на 17 юни тази година заседание по бизнес плана, но не е взела решение за неговото съгласуване или за връщане за преработка.

На общественото обсъждане  представителят на Омбудсмана се обяви против увеличението на цените на услугите. Според него  цените достигат прага на социалната поносимост и не отговарят на неизпълнените показатели за качество. От Сдружение „Изправи се БГ“ също се обявиха против новите цени като настояха Комисията да върне бизнес плана за преработка.

Основната причина Асоциацията по ВиК да не приеме бизнес плана и цените на дружеството е, че в него липсва задълбочен анализ на ценообразуването и на социалната поносимост на цените, заявиха от Областната администрация, която ръководи Асоциацията по ВиК.

Според представителите на ВиК оператора през миналата година Асоциацията по ВиК е одобрила първоначалния вариант на бизнес плана. Асоциацията обаче е отказала да съгласува финалния вариант на бизнес плана, независимо, че в него са запазени всички параметри и е променена единствено актуалната цена на електрическата енергия, която ще бъде закупувана. Според дружеството основното предизвикателство за финансовата стабилност на дружеството е, че електроенергията се закупува на борсови цени, а цените към абонатите остават регулирани. В тази връзка беше посочено, че делът на енергията е над 50 на сто от всички разходи. В бизнес плана са свити всички възможни разходи, включително е заложен ръст на работните заплати в по-нисък размер от споразумението със синдикатите за 15% увеличение. Това е направено с цел новите цени да останат под прага на социалната поносимост за област Силистра.

От браншовия синдикат на КНСБ са подкрепили новия бизнес план и цени на ВиК Силистра. Отново е бил отправен призив при отчитане на дохода на домакинство КЕВР да прилага данни за съответния регион, а не само за област Силистра.  

Комисията ще приеме окончателно решение за бизнес плана и предложените цени на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра на заседание на 21 юли.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст