Гешев дължи уважение и на българските депутати

Министерски съвет Лена Бориславова

"Предвид опита си на народен представител и на български министър на правосъдието, очаквам главният прокурор Гешев да дължи същото уважение и ниво на информираност и на българските народни представители. Казвам това, защото обичайно главният прокурор отказва да информира българското народно събрание по текущи производства."

Така министърът на правосъдието в оставка Надежда Йорданова отговори на въпрос, отнасящ се до това дали има информация от Европейската комисия за експертизата на така наречените снимки от спалнята на Бойко Борисов с шкафчетата и кюлчетата.

По-конкретно тя поясни, че се е информирала от медиите, че главният прокурор Иван Гешев е уведомил народен представител от Европейския парламент за това, че петорна експертиза доказвала, че въпросните снимки са манипулирани. По-късно стана ясно, че става дума за евродепутата Томаш Здеховски от Европейската народна партия.

„Министерството на правосъдието няма правомощия да наблюдава конкретни досъдебни производства – то не разполага с тази експертиза“ – подчерта Надежда Йорданова.

По повод свършеното от Министерския съвет на днешното му редовно заседание (на 13-и юли), тя отбеляза че кабинетът е приел две изключително приоритетни и належащи законодателни промени, разработени от Министерството на правосъдието. Те са свързани с изменения и допълнения на Закона за защита от домашното насилие и Търговския закон.

Тя поясни, че през последните години домашното насилие се е изострило изключително силно. Броят на пострадалите и жертвите се е увеличил притеснително. Това наложило значително подобряване на законодателството в неговата област, още повече че предвидените промени са били заложени в коалиционното споразумение. Те ще допринесат за осигуряване на по-достъпна, бърза, ефективна и адекватна защита и подкрепа на пострадалите от домашно насилие, както и на лицата в риск. Ще помогне и за упражняване на превантивно и възпиращо действие върху извършителя на насилието.

Ще се улесни достъпът до правосъдие, ще се разшири кръгът на лицата, пострадали от домашно насилие, които могат да търсят защита. На тях ще им бъде предоставяна безплатна правна помощ. Освен това ще се увеличат мерките за защита, които могат да се налагат от компетентните органи. Една от тях ще е забрана лицето, упражняващо домашно насилие, да притежава и носи огнестрелно оръжие, боеприпаси и пиротехнически средства.

Законопроектът предвижда създаването на Национален съвет за осъществяване на държавната политика по превенция и защита от домашното насилие. Предлага се и създаване на национална информационна система и национален регистър за случаите на домашно насилие, осъществени на територията на страната или по отношение на български граждани в чужбина, които са потърсили помощ и подкрепа. Достъп до данните в системата ще имат МВР, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за качеството на социалните услуги, Държавната агенция за закрила на детето и органите на съдебната власт.

Не на последно място държавата ще се ангажира да подкрепя убежищата за защита, до които жертвите на домашно насилие да имат осигурен достъп. Освен това ще се изградят и консултативни центрове, където ще се предоставят комплексни услуги.

Надежда Йорданова отбеляза и измененията в Търговския закон, касаещи производството по несъстоятелност, които ще влязат в сила още тази година. С този законопроект ще се решат няколко групи въпроси – процесът по несъстоятелност ще стане по-бърз, по-ефективен и по-евтин. Същото ще важи и за процеса за стабилизация – и той ще стане по-ефективен и ще обхване и физическите лица – предприемачи.

По думите на Надежда Йорданова с тези промени ще се даде втори шанс на хората, които са имали затруднения по отношение на стопанския оборот. Законопроектът е част от реформите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и ще обхване абсолютно целия бизнес спектър, всички търговци и една нова група хора – лицата, които се самоосигуряват и онези от тях, които са със свободни професии. Така и на тях ще могат да бъдат опрощавани определени задължения.

„Направихме процедурите по-бързи и по-прозрачни, като намаляваме и таксите при тези производства“ – обобщи правосъдният министър.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст