Съдът на ЕС забрани софтуер за емисиите на дизеловите коли

съд на ес

Автомобилен софтуер, намаляващ ефективността на системата за контрол на емисии на дизелови коли, представлява забранено измервателно-коригиращо устройство, пише в съобщение на Съда на ЕС. 

Съдът се е произнесъл по дела C-128/20 | GSMB Invest, C-134/20 | Volkswagen и C-145/20 | Porsche Inter Auto и Volkswagen.

Софтуерът гарантира спазването на граничните стойности за емисиите на азотни оксиди само когато външната температура е между 15 и 33 градуса по Целзий. Отвъд този прозорец степента на рециркулацията на отработените газове намалява линейно до нула, което води до надхвърляне на граничните стойности.

Този температурен прозорец е резултат от актуализация на въпросния софтуер на превозните средства, извършена от "Фолксваген", за да се замени софтуер, който е забранен с оглед правото на Съюза. Германската федерална автотранспортна служба е разрешила актуализацията, стигайки до извода, че тя не съдържа забранено измервателно-коригиращо устройство.

Австрийският върховен съд, Областният съд Айзенщат и Областният съд Клагенфурт отправят до Съда редица въпроси относно правомерността на такъв температурен прозорец и евентуалните права на купувачите автомобили,  на които е качен този софтуер.

С решенията си от днес Съдът констатира, че устройство, което гарантира спазването на граничните стойности на емисии на азотен диоксид единствено в температурния прозорец е забранено по силата на член 5, параграф 2 от Регламент № 715/2007. Съдът подчертава, че температури на околната среда под 15 градуса по Целзий са обичайни за територията на ЕСа. От друга страна, граничните стойности на емисии, определени на равнището на Съюза, трябва да се спазват дори когато температурите са определено по-ниски от 15 градуса.

Пълният текст на съдебните решения (C-128/20, C-134/20 и C-145/20) е публикуван на уебсайта CURIA .

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст