Въведеният от ББР лимит за отпусканите кредити е без промяна

ББР - централен офис

Лимитът от 5 млн. лв. за отпускане на финансиране, който беше въведен от новото ръководство на "Българска банка за развитие" през юни 2021 г., продължава да бъде в сила, уточниха от кредитната институция.

В съзвучие с мисията си, банката подпомага с финансиране само компании, определяни от закона като микро-, малки или средни предприятия.  

Включената в Устава на ББР възможност за дофинансиране се отнася единствено до преструктурирани кредити в случаи, при които банката би загубила повече, ако не предостави допълнително ограничено финансиране.

Предоставя се възможност за оздравяване на затруднени компании, които имат съществуваща експозиция в банката. Целта е те да се стабилизират и върнат в изпълнение, което ще защити правата и интереса на ББР. Въведени са ограничения за размера, за да се предотвратят увеличена концентрация и допълнителни рискове. 

Цитираната днес в медиите точка 8.8, отнасяща се до финансиране по конкретно възложени от правителството програми, присъства в Устава от 17 юли 2014 г. и е необходима при прилагане на антикризисни мерки, които във всеки отделен случай се нотифицират и одобряват от Европейската комисия.

Т. 8.9, включваща възможността ББР да финансира/рефинансира дружества със задължения, класифицирани в кредитния регистър на БНБ в групи „Необслужвани“ или „Загуба“, е в Устава от 5 май 2015 г. Целта й е да бъдат подпомагани жизнеспособни фирми, които са изпаднали във финансови затруднения. Важно уточнение е, че от юли 2021 г. такива фирми не са били финансирани.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст